Сховати наголоси
Освітлювати знайдене

Статистика

Всього статей в базі:  353 486
Унікальних статей:  ~265 069
Статей в народному:  4 747

Новини

17.02.2020
   Викладено книжки на пошану Н.Ф. Клименко:
   Клименко Н.Ф. Вибрані праці / Упоряд. Є.А. Карпіловська, О.Д. Пономарів, А.О. Савенко. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. — 728 с.
   У пошуках гармонії мови. До 80-ліття від дня народження члена-кореспондента Національної академії наук України, доктора філологічних наук, професора Ніни Федорівни Клименко / Упоряд. Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк, Ю.В. Романюк, А.О. Савенко. — Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. — 448 с.
   Видання 2020 року містить статтю про напрацювання гурту r2u:
      Старко В. Розв’язання комп’ютернолінгвіcтичних завдань засобами гурту r2u. — С. 367-373.

06.03.2019
   Викладено книжку С. Смеречинсьского Нариси з української синтакси.
Прочитати про цю працю можна у тексті Шевельова.
Велика подяка Олексію Єрьоміну, який вичитав та надав електронний варіант цієї книжки.

04.03.2019
   В базу додано чернетку "Російсько-українського словника складної лексики" С. Караванського.
У словнику послідовно наведено переклади російських активних і пасивних дієприкметників до відповідних дієслів у реєстрі. До багатьох російських слів, словосполук, фразеологізмів автор подає українські відповідники, яких бракує в масових словниках. Не всі форми, що їх запропонував автор, можуть видатися вдалими й готовими до використання, однак словник містить силу-силенну влучних українських відповідників. В авторській версії величезну кількість слів наведено в скороченому записі — в електронній версії всіх їх розкрито до повних форм для полегшення пошуку й користування.
Дякуємо Наталії Олішкевич за допомогу в підготуванні тексту.
З передмовою до електронної версії можна ознайомитися тут

24.02.2019
   Про нас пишуть:
Стаття про ресурси гурту r2u для автоматичного опрацювання природної мови

18.10.2018
   Додано словник
В базу додано третє видання словника Б. Грінченка, виправлене й доповнене, за ред. акад. Сергія Єфремова та Андрія Ніковського (1927-1928 рр.). Із цього видання введено лише доповнення, що їх внесли редактори словника (позначені зірочкою *). Дякуємо Наталії Олішкевич за підготовлення тексту до електронної публікації. Словник можна також звантажити у форматі djvu: Том I (48 Мб), Том II (44 Мб), Том III (47 Мб).

01.10.2018
   Додано словник
Ганіткевич Марія. Російсько-український словник з інженерних технологій: Понад 40 000 термінів. 2-е вид. / Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 1024 с.
Характерна риса словника – це повнота відображення багатозначности російських термінів різнозначними українськими термінами. Не всі терміни-синоніми можуть видатися влучними, але невдалий в певній галузі термін може знайти застосування в іншій.
Словник входить до Термінографічної серії СловоСвіт. Докладніше див.: http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_vocab.htm#Sect1.
Дякуємо проф. Богдану Рицарю, голові Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології, за сприяння в електронній публікації.
В електронній версії словника виправлено нечисленні помічені помилки.

25.06.2018
   Викладаємо словник
Ганна Дидик-Меуш, Олена Слободзяник. Українські краєвиди XVI–XVIII ст. Слово – текст – словник / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2015. – 384 с.
Словник створений на підставі текстів української мови XVI–XVIII ст. і є цінною ілюстрацією давньої української мови, насамперед про назви географічних об’єктів ландшафту. Словник знадобиться не тільки філологам, а й усім, хто досліджує культуру, світогляд, історію українського народу, його зв’язки й контакти з іншими народами.
Звантажити (78МБ)

09.02.2018
   Викладено статтю Василя Старка «Комп’ютерні лінгвістичні проекти гурту r2u: стан та застосування»

Оголошення

Запрошуємо до співпраці — обговорюємо план дій на форумі та пропонуємо партнерство.