Сховати наголоси
Освітлювати знайдене

Статистика

Всього статей в базі:  353 526
Унікальних статей:  ~265 109
Статей в народному:  4 787

Новини

12.01.2022
    В базу сайту додано "Вебсловник жіночих назв української мови" Олени Синчак (2022). Словник укладено з опертям на дані корпусу ГРАК та інших джерел. Всі фемінітиви проілюстровано цитатами з текстів. З передмовою можна ознайомитися тут.

24.02.2019
   Про нас пишуть:
Стаття про ресурси гурту r2u для автоматичного опрацювання природної мови

Оголошення

Запрошуємо до співпраці — обговорюємо план дій на форумі та пропонуємо партнерство.

Посилання

Просимо посилатися на ресурс так:
Російсько-українські словники / упор. А. Рисін, В. Старко, Ю. Марченко, О. Телемко та ін. 2007–2022. URL: https://r2u.org.ua
Russian-Ukrainian Dictionaries. Comp. by A. Rysin, V. Starko, Yu. Marchenko, O. Telemko et al. 2007–2022. Available at: https://r2u.org.ua