§ 22. ПРО "ЯКИЙ"

 

Прикметник який має в українській мові не одно (як которий, котрий), а три значіння: якісне, розподільно-числове й неозначене.

 а) Приклади й пояснення до якісного який. Це який трапляється здебільшого в питальних та окличних фразах і відповідає, напр., російському "какой" на такій самій позиції: Який сей світ великий, нене! (М.Вовчок). Який бо ти бевз і справді! (Т.Шевченко). Попович Олексій… не питався: "Яка у вас церква святая?" та питався: "Де у вас корчма новая?" (Нар. дума).

 Прикметника який у фразах питального чи окличного типу може заступати вираз що за, рівнозначний із таким самим російським, білоруським та з німецьким was für… (див. § 5 п. I і § 10 п. VIII); напр.: Коли б ти знав, що за (= яку М.С.) добру душу та серце має оцей темний та неотесаний мужик! (П. Мирний).

 В українській мові немає виразів на взір російського "Как хороши, как свежи біли розы" (І. Турґєнєв) або польського "Patrzcie, jak marne są ludzkie nadzieje" (Б. Прус) і т. інш. Російське "как" і польське " jak" відповідає в таких випадках українському який (інколи – що за): Які були троянди свіжі та хороші! Дивіться, які марні людські надії! й інше.

 Навпаки – українське "Який цей світ великий!" відповідає російському "Как этот мир велик!"

 Якісний характер прикметника який виявляється ще в таких фразах: Всі тоді козаки дивом дивували, що по якому Чорному морю, по бистрій хвилі потопали, а ні одного козака змежи війська не втеряли! (Нар. дума). А за той не знать який квас не одного ляха козак за чуба стряс (Нар. дума).

 Коли фраза складається з двох речень, і в першому є який, то в другому цьому який відповідає такий (а не навпаки); напр.: Який удався, такий і згинеш (Номіс). Який дідько печений, такий і варений (Номіс).

 А коли в початку складної фрази стоїть такий, то в другій половині цієї фрази буде не який, а – як (у порівняннях) або що (наслідки якости); напр.: Така честь, як на собаці лико (Номіс). Був такий мужик багатий, що зроду не знав ніякого горя (Е. М. Гр.).

 Замість підсильних якісних який і як у нас зовсім здря вживають слів оскільки, наскільки; напр.: Ви бачите оскільки необачний був цей крок (треба: який необачний…). Можна уявити собі, наскільки небезпечний цей вихід (треба: який небезпечний…). Ми знаємо, оскільки (наскільки) недбало він ставиться до своїх обов’язків (треба: як недбало…).

 Так само не слід уживати оскільки, наскільки замість якого, як у таких, напр., випадках при словах із числовим змістом: Бач, якого (чи як, а не оскільки наскільки) багато в мене грошей (Нар. казка).

 Слово оскільки – полонізм, а наскільки – росіянізм (див. § 34 п. 11).

 У деяких випадках якісні нюанси слова який збігаються чи сплітаються з кількісними; напр.: Кармелюк… не їдную дівчиноньку із розуму зводить. Не їдную дівчиноньку, не їдну вдовицю, хорошую, чорнявую – яку доведеться (Нар. пісня).

 б) Розподільно-числове значіння, цебто таке саме, як і которий, котрий (див. § 21), прикметник який має тоді, коли мова йде про кількох об’єктів; напр.: Батько й мати не знатимуть – де, в якій тяжкій неволі турецькій синів своїх шукати (Нар. дума). Розійшлися гайдамаки, куди який знає: хто додому, хто в діброву (Т.Шевченко).

 Слово який може відповідати рос. "некоторый", укр. деякий; напр.: Через який час увіходять чернець (А. Тесленко).

 Розподільно-числове значіння який має, відповідаючи й рос. "какой-нибудь", укр. якийнебудь; напр.: Розпитує, чи нема де якого нетяги (Нар. казка). І рад би вовк в які ворота вскочить (Л.Глібів).

 У тих фразах, де прикметника який ужито не менше, як два рази, який… який… відповідає котрий… котрий (див. § 21); напр.: Дивлюся: в могилі усе козаки – який безголовий, який без руки (Т. Шевченко).

 У ходовій фразі "Яка година?" (рос. "Который час?") слово який так само має розподільно-числове значіння: яка година з ряду, з двадцять чотирьох. Замість "Яка година?" щодо часу краще говорити "Котра година?". Фразу бо "Яка година?" іноді можна зрозуміти так, наче питають про гарну чи погану годину на дворі.

 А питання "Котра година?" іншого значіння, опріч числово-часового, звичайно й не має.

 в) Маючи в собі відтінки неозначености, який у деяких випадках також збігається своїм значінням із котрий, которий; напр.: Коли з дітей яке шалівливе, батько й гримне на такого (Квітка-Осн.).

 Підкреслюючи неозначеність, непевність, приблизність якогось явища взагалі, який іноді,– а найчастіше в порівняннях,– набирає своєрідних нюансів, мовляв, стилістичного (не формального) article indèfini. В російській мові такому який можуть відповідати слова "какой-то, какой-нибудь". В українській фразі замість такого який можуть бувати якийсь, якийнебудь, та в фразі тоді зникнуть моменти узагальнення іменникового поняття.

 

 Приклади: Знизу, мов з якої прірви, часом виглядали зорі (С. Васильченко). Жито, неначе море яке, хвилюється (А. Тесленко). Венера… поїхала в своїм ридвані, мов сотника якого пані (І. Котляревський).

 г) Релятивно-сполучного постпозитивного який в українській народній мові майже не вживається, а коли й уживається, то не без впливу російської або польської мови. У цих бо мовах відповідні слова ("какой, jaki") дуже поширені саме на постпозитивній позиції; напр.: Мы сами вот теперь подходим к чуду, какого ты нигде, конечно, не видал (І. Крилов). Chcą… z twoich ust usłyszeć o dobrodziejstwach, jakie im przeznaczyłeś (Б. Прус).

 Через вплив таких російських і польських фактів релятивно-сполучне який поширилося в мові українських письменників та інтеліґентів; напр.: Не його слабим очам продивитися ту темноту, яка зразу обняла хату (П. Мирний). Кохай той край, який тебе викохав (Л. Тесленко). Ви одняли у нас той спокій, якого ввік не вернеш (П. Тичина) і багато інш.

 Тільки звичка, вихована на російській чи польській мові, тільки рабська залежність під російських і польських зворотів може бути підставою для вживання релятивно-сполучного постпозитивного який.

 Про досконаліші за якийкотрий) і тимчасом органічні українські способи сполучувати речення – у §§ 23 й 24.