ЗАГАЛЬНА УВАГА ДО РОЗДІЛОВИХ ЗНАКІВ

 

§ 96. Вже з накреслених правил уживання розділових знаків не раз було видно, що правила ці часто базуються на суб’єктивних підставах, що часто в тій самій фразі може бути то кома, то середник; то двокрапка, то риска; то в комах якесь слово, то без них і т. ін.

 Отже таким чином і не всі ці правила в усіх подробицях являються загальнообов’язковими.

 Це, треба мати на увазі, видаючи чужі твори, особливо поетичні, де пунктуаційний суб’єктивізм авторів повинен стояти вище за правописний педантизм.