§ 109. Відтворення иншомовних дифтонгів

Иншомовні аu, ou, ow, що вимовляються як дифтонгічні сполучення, передаємо в українській мові переважно через ав: авгу́р, авди́т, авди́тор, авдито́рія, авдіє́нція, авдювізуальний, авкціо́н, автенти́чний, авти́зм, автобіогра́фія, автода́фе, автомобі́ль, а́втор, авторите́т, автотре́нінг, автохто́н, автокефа́льний, астрона́вт, інавгура́ція, лавр, лавреа́т, мавзоле́й, па́вза, фа́вна; Австра́лія, А́встрія, Та́врія; А́вґуст, Авро́ра, Фавн та ин.

В українській мові існує також традиція передавання au через ay в низці слів: джо́уль, кло́ун, но́у-ха́у, гло́у; Джорджта́ун, Ка́унас; Кра́узе, Лау́ра, Па́уелл, Па́уль, Фа́уст, Штра́ус.