§ 112. Українські прізвища та імена

Українські прізвища та імена передаємо на письмі відповідно до вимови за загальними нормами українського правопису: Іва́н Березі́вський, Петро́ Білове́рхий, Григо́рій Ведме́дів, Сергі́й За́єць, Макси́м Кривоні́с, Васи́ль Миколає́нко, Мико́ла Олексі́єнко, Миха́йло Петри́шинець, Ю́рій Олександро́вич, Григо́рій Сивокі́нь, Дмитро́ Швець.