§ 113. Відмінювання прізвищ

1. Українські та инші слов’янські прізвища, що мають закінчення іменників І та II відміни, відмінюємо переважно за зразками відмінювання відповідних іменників цих відмін:

Ма́йборода — Ма́йбороди, Ма́йбороді, Ма́йбороду і т. д.;

Гми́ря — Гми́рі, Гми́рю, Гми́рі, Гми́рею і т. д.;

Гнатю́к — Гнатюка́, Гнатюко́ві (Гнатю́ку) і т. д.;

За́єць — За́йця, За́йцеві (За́йцю) і т. д.;

Іваньо́ — Іваня́, Іване́ві (Іваню́) і т. д.;

Кривоні́с — Кривоно́са, Кривоно́сові (Кривоно́су) і т. д.;

Ле́бідь — Ле́бедя, Ле́бедеві (Ле́бедю) і т. д.;

Панібудьла́ска — Панібудьла́ски, Панібудьла́сці і т. д.;

Симоне́нко — Симоне́нка, Симоне́нкові (Симоне́нку) і т. д.

Але: Кулі́ш — Куліша́ і т. д.; Черне́ць — Чернеця́ (не Ченця́) і т. д.; Швець — Шевця́ і Швеця́ і т. д.

2. Прізвища прикметникового типу на -ий, -ій відмінюємо як відповідні прикметники чол. та жін. родів (твердої або м’якої групи):

Авдіє́вський — Авдіє́вського, Авдіє́вському і т. д.;

Василькі́вський — Василькі́вського і т. д.;

Кобиля́нська — Кобиля́нськоі, Кобиля́нській і т. д.

3. Чоловічі прізвища прикметникового типу на -ов, -ев (-єв), -ів (-їв), -ин, -ін (-їн) відмінюємо за такими зразками:

Однина

Н.

Па́влов

Ковалі́в

Про́копів

Р.

Па́влов-а

Ковале́в-а (-лі́в-а)

Про́копов-а (-пів-а)

Д.

Па́влов-у

Ковале́в-у (-лі́в-у)

Про́копов-у (-пів-у)

Зн.

Па́влов-а

Ковале́в-а (-лі́в-а)

Про́копов-а (-пів-а)

Ор.

Па́влов-им

Ковале́в-им (-лі́в-им)

Про́копов-им (-пів-им)

М.

…Па́влов-і, -у

...Ковале́в-і, -у (-лі́в-і, -у)

...Про́копов-і, -у (-пів-і, -у)

Кл.

Па́влов-е

Ковале́в-е (-лі́в-е)

Про́копов-е (-пів-е)

 

Множина

Н.

Па́влов-и

Ковале́в-и (-лі́в)

Про́копов-и (-пів)

Р.

Па́влов-их

Ковале́в-их (-лі́в-их)

Про́копов-их (-пів-их)

Д.

Па́влов-им

Ковале́в-им (-лі́в-им)

Про́копов-им (-пів-им)

Зн.

Па́влов-их

Ковале́в-их (-лі́в-их)

Про́копов-их (-пів-их)

Ор.

Па́влов-ими

Ковале́в-ими (-лі́в-ими)

Про́копов-ими (-пів-ими)

М.

... Па́влов-их

... Ковале́в-их (-лі́в-их)

... Про́копов-их (-пів-их)

Кл.

Па́влов-и

Ковале́в-и (-лі́в)

Про́копов-и (-пів)

 

Однина

 

Н.

Га́ршин

Романи́шин

Воло́шин

Р.

Га́ршин-а

Романи́шин-а

Воло́шин-а

Д.

Га́ршин -ові, -у

Романи́шин -ові, -у

Воло́шин-ові, -у

Зн.

Га́ршин-а

Романи́шин-а

Воло́шин-а

Ор.

Га́ршин-им

Романи́шин-им

Воло́шин-ом

М.

...Га́ршин-і, -у

...Романи́шин –і, -у

Воло́шин-і, -у

Кл.

Га́ршин-е

Романи́шин-е

Воло́шин-е

 

Множина

Н.

Га́ршин-и

Романи́шин-и

Воло́шин-и

Р.

Га́ршин-их

Романи́шин-их

Воло́шин-ів

Д.

Га́ршин -им

Романи́шин -им

Воло́шин-ам

Зн.

Га́ршин-их

Романи́шин-их

Воло́шин-ів

Ор.

Га́ршин-ими

Романи́шин-ими

Воло́шин-ами

М.

...Га́ршин-их

...Романи́шин –их

Воло́шин-ах

Кл.

Га́ршин-и

Романи́шин-и

Воло́шин-и

 

Примітка. При відмінюванні слов’янських прізвищ та особових імен із суфіксом -ек чергування е з нулем звука не відбувається: Га́шек — Га́шека, Га́шекові...; Ма́рек — Ма́река, Mа́peкoвi... При відмінюванні прізвищ із суфіксом -ець е випадає: О́равець — О́равця, О́равцеві... Так само випадає е при відмінюванні імен з кінцевими -ер, -ел, -ол: Пе́тер — Пе́тра, Па́вол (Па́вел) — Па́вла (але в прізвищах: Пе́тер — Пе́тера).

4. Прізвища жінок з основою на приголосний та на о не відмінюємо: Марі́ї Се́ник, Наді́ї Балі́й, з Марі́єю Ба́йко, з Лі́ною Косте́нко. Прізвища, утворені вад присвійних прикметників, можуть мати форми жін. роду залежно від традиції: Марі́я Ковалі́в, Га́нна Гринчи́шин, Світла́на Воло́шин.

Примітка. Кінцевий приголосний основи ґ у прізвищах Гадже́ґа, Мамали́ґа і под. чергується (залежно від традиції вживання в кожному окремому випадку) із з та дз (у давальному та місцевому відмінках однини) і з ж та дж (у присвійних прикметниках):

Гаджеґа — Гадже́зі(-дзі)Гадже́жин,(-джин).