§ 118. Похідні прикметники

1. Прикметники від складних особових імен, що пишуться, через дефіс, зберігають це написання: Жан-Жаќ — жан-жа́ківський.

2. Прикметники від китайських, корейських, в’єтнамських особових назв пишемо разом: Ма́о Цзеду́н — маоцзеду́нівський. Кім Ір Се́н — кімірсе́нівський.

3. Прикметники від прізвищ типу ван Бетхо́вен, фон Бі́смарк утворюються тільки від іменника: бетхо́венський, бі́смарківський. Якщо прикметник утворюється від прізвища з прийменником, артиклем тощо, то його треба писати разом: де Ґолль — деґо́ллівський, Нур ед-Ди́н — нуредди́нівський. Прикметники від прізвищ типу Д’Аламбе́р зберігають апостроф: д’аламбе́рівський.

4. Не утворюємо прикметників:

а) від складних і складених прізвищ, прізвиськ і псевдонімів типу: Гула́к-Артемо́вський, Ма́рко́ Вовчо́к, Ри́чард Ле́вове Се́рце.

Примітка. Прикметник, утворений від імени та прізвища, пишемо через дефіс: Bа́льтер Скотт — ва́льтер-ско́ттівський, Жюль Верн — жюль-ве́рнівський, Марк Твен — марк-тве́нівський;

б) від тюркських, арабських та ин. особових назв типу Кер-огли́, Осма́н-паша́ тощо;

в) від невідмінюваних иншомовних прізвищ типу ді Вітто́ріо, Ламетрі́, Д’Обіньє́.