§ 14. Літера Г

Літера г передає на письмі глотковий щілинний приголосний як в українських словах типу берегти́, вого́нь, га́дка, гей, гука́ти, дороги́й, жага́, згин, кри́га, могутні́й, пагіне́ць, плуг, так і в загальних назвах иншомовного походження (на місці h, g): абориге́н, агіта́ція, агре́сія, бага́ж, болга́рин, брига́да, газе́та, генера́л, геоло́гія, горизо́нт, гра́мота, делега́т, кілогра́м, логопе́д, магази́н, педаго́г, фотогра́фія (див. ще § 95, 96).