§ 16. Буквосполучення ДЖ, ДЗ

Буквосполучення дж, дз передають на письмі вимову зімкнено-щілинних приголосних звуків; кожне з них вимовляємо відповідно як один звук дж, дз:

відро́дження, джерело́, дзе́ркало, дзвін, дзьоб, кукуру́дза.

На межі префікса і кореня вони позначають два звуки—д+ж і д+з: відживи́ти, підживи́ти, відзна́ка, надзвича́йний, підзе́мний.