§ 17. Літера Щ

Літера щ передає на письмі сполучення двох звуків шч: дощ, піща́ний, ща́стя, щу́ка.