§ 18. Написання дзвінких приголосних

Написання дзвінких приголосних б, д, з, ж, г, ґ перед глухими приголосними та в кінці слова перевіряємо за допомогою слів того самого кореня або утворенням иншої форми того самого слова так, щоб після цих приголосних стояли голосні: голу́бка (голу́бочка), же́рдка (жерди́на), ка́зка (ка́зочка), ло́жка (ло́жечка), берегти́ (оберіга́ти); зуб (зу́ба), обід (обі́ду), моро́з (моро́зу), ніж (ножа́), бе́рег (бе́рега), ґляґ (ґля́ґу) (див. ще § 21, п. 4, примітка 2).