§ 27. ДІЄСЛІВНІ СУФІКСИ

1. –УВА-(-ЮВА-), -ОВА-. Суфікс -ува-(-юва-) пишемо в дієсловах: забі́лювати, керува́ти, порядкува́ти, розсі́ювати.

У віддієслівних іменниках та дієприкметниках суфікс -ува-(-юва-) пишемо тоді, коли на перший голосний цього суфікса не падає наголос: виве́ршувати — виве́ршування, виве́ршуваний; очі́кувати — очі́кування, очі́куваний; підси́нювати — підси́нювання, підси́нюваний; якщо на перший голосний суфікса падає наголос, то в дієприкметниках і поодиноких іменниках пишемо -ова-: друкува́ти — друкува́ння, але друко́ваний; малюва́ти — малюва́ння, але мальо́ваний; підпорядкува́ти — підпорядкува́ння, але підпорядко́ваний; риштува́ти — риштува́ння, але ришто́вання, ришто́ваний.

2. –ОВУВА-. У суфіксі -овува- перший голосний завжди наголошений: завойо́вувати — завойо́вування, завойо́вуваний; перемальо́вувати — перемальо́вування, перемальо́вуваний; скупо́вувати — скупо́вування, скупо́вуваний.

3. -ІР-(-ИР-). Дієслова иншомовного походження, що мають у мові-джерелі суфікс -ір-, в українській мові втрачають цей суфікс у всіх формах: загітува́ти — загіто́ваний, зареєструва́ти — зареєстро́ваний, інформува́ти — інформо́ваний, сконструюва́ти — сконструйо́ваний. Але в окремих словах для усунення небажаної омонімії суфікс -ір- (після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р — -ир-) зберігається: букси́рувати (бо є буксува́ти), пари́рувати (бо є парува́ти), полірува́ти (бо є полюва́ти), репети́рувати (бо є репетува́ти) тощо.

Суфікс -ір-(-ир-) уживаємо також у поодиноких дієсловах типу коти́рувати, лаві́рувати, пікі́рувати (летіти вниз), пікірува́ти (пересаджувати рослини), трети́рувати.