§ 34. Прийменники

1. Разом пишемо:

а) складні прийменники, утворені сполученням одного або двох (іноді — трьох) прийменників із будь-якою частиною мови: вна́слідок (уна́слідок), вподо́вж (уподо́вж), за́мість, навко́ло, напередо́дні, наприкінці́, що́до;

б) складні прийменники, утворені з двох простих прийменників: за́для, зара́ди, навпро́ти, окрі́м, по́за, по́між, по́над, попере́д, посере́д, про́між.

2. Через дефіс пишемо складні прийменники з початковими з-, із-: з-за (із-за), з-над, з-пе́ред, з-під (із-під), з-по́за, з-по́між, з-по́над, з-по́під, з-по́серед.

3. Окремо пишемо прийменникові сполуки: з ві́дома, з о́гляду (на), у(в) ра́зі, в си́лу, під кіне́ць, під ча́с, що́ ж до.