§ 46. Велика та мала літери в назвах, що беруться в лапки

А. З великої літери пишемо:

1) назви закладів, підприємств, організацій, що беруться в лапки (якщо назва складається з кількох слів, то з великої літери пишемо перше з них); “Гара́нт траст ко́мпані” (банк), “Золоти́й ко́лос” (готель), “Арсена́л” (завод), “Льві́вська політе́хніка” (університет), “Фі́лко корпоре́йшн” (фірма), “Ча́йка” (кемпінг) та ин.;

2) назви марок машин: “Анте́й” (літак), “Білору́сь” (трактор), “Ни́ва” (комбайн), “Во́льво”, “Тойо́та” (автомобілі); “Іка́рус”, “Тури́ст” (автобуси) та ин.;

3) назви асортименту продовольчих товарів: “Ки́2їв вечі́рній”, “Пташи́не молоко́” (цукерки); “Криштале́ва”, “Украї́нська з пе́рцем” (горілки); “Буке́т Молда́вії” (вино); “Вані́льне”, “Кре́кер” (печиво); “Букови́нський”, “Швейца́рський” (сири); “Ма́льборо”, “Столи́чні” (цигарки) та ин.;

4) усі слова назви, якщо вона пишеться через дефіс або якщо первісне її вживання передбачає великі літери: Доне́цька ша́хта “Ві́тка-Глибо́ка” (шахта), “Ки́ївська Русь—Форту́на” (компанія), “Чума́цький Шлях” (акціонерне товариство) та ин.

Б. З малої літери пишемо родові найменування у складі неофіційної назви підприємства чи організації: буди́нок відпочи́нку “Зоря́”, пансіона́т “Здоро́в’я”, санато́рій “Украї́на”, фа́брика трикота́жних ви́робів “Кия́нка” та ин.