§ 5. Я, Ю, Є

Літери я, ю, є пишемо:

1. На початку слова й після голосного для позначення звукосполучень й + я, й + у, й + е: ясни́й, зна́ю, твоє́, а також після й у слові війя́ (війю́, на війї́).

2. Після приголосного для позначення сполучення мякого приголосного з а, у, е: ряд, лю́ди, оста́ннє.