§ 50. ЗНАК НАГОЛОСУ ( ́)

Знак наголосу ставимо на маловідомих словах (локалізмах і т. ин.), а також тоді, коли слово може вживатися з двома наголосами, змінюючи при цьому своє значення, пор.: Ми схо́дили на гору й Ми сходи́ли на гору та повернулися додому ще завидна; Обра́зи (від дієслова обража́ти), о́брази (художні, літературні), образи́ (ікони), саме́ [молоко] й а са́ме.