§ 51. Поділ на відміни

За належністю до граматичного роду та за відмінковими закінченнями всі іменники поділяють на чотири відміни.

І відміна: іменники переважно жін. й деякі іменники чол. роду, а також спільного роду із закінченнями -а, -я в називному відмінку однини: вага́, ги́ря, маши́на, ко́лія, пра́ця; воєво́да, Ілля́, листоно́ша, сирота́, уби́вця.

II відміна: а) іменники чол. роду з кінцевим приголосним основи та із закінченням в наз. відмінку (переважно назви осіб): бік, ве́летень, заво́д, край, ма́йстер, това́риш; ба́тько, та́то, тату́ньо; Дніпро́, Петро́.

Примітка. Іменник жін. роду па́ні не відмінюємо (в усному мовленні форма називного відмінка множини від називного однини відрізняється кінцевим наголосом: пані́). Вживані в розмовній мові варіанти па́нія, па́ня мають відповідні повні парадигми;

б) іменники середн., роду із закінченнями -о, -е, -я (крім іменників із суфіксамит-, -ят-, -ен- при відмінюванні): вікно́, мі́сто; мо́ре, по́ле, прі́звище; весі́лля, життя́, знання́; також іменники із суфіксами згрубілости -ищ-, -иськ-, утворювані від іменників усіх родів: вітри́ще (від ві́тер), дівчи́сько (від дівча́), свекру́шисько (від свекру́ха).

IIІ відміна: іменники жін. роду з кінцевим приголосним основи: вість, любо́в, міць, річ, ро́зкіш, сіль, тінь, а також слово ма́ти, в якому при відмінюванні з’являється суфікс -ер-.

IV відміна: іменники середн., роду:

а) із закінченнями -а, -я, що приймають перед більшістю відмінкових закінчень суфікси -ат-, -ят-: дівча́ (дівча́ти), гуся́ (гуся́ти), гусеня́ (гусеня́ти), лоша́ (лоша́ти), теля́ (теля́ти);

б) із закінченням -я (із суфіксом -ен- при відмінюванні): ім’я (і́мени), пле́м’я (пле́мени).