§ 53. ЗРАЗКИ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ

Перша відміна

Тверда група

М’яка група

Однина

Н.

жі́нк-а

столи́ц-я

наді́-я

Р.

жі́нк-и

столи́ц-і

наді́-ї

Д.

жі́нц-і

столи́ц-і

наді́-ї

Зн.

жі́нк-у

столи́ц-ю

наді́-ю

Ор.

жі́нк-ою

столи́ц-ею

наді́-єю

М.

...жі́нц-і

...столи́ц-і

...наді́-ї

Кл.

жі́нк-о

столи́ц-е

наді́-є

Множина

Н.

жінк-и́

столи́ц-і

наді́-ї

Р.

жінко́к

столи́ць

наді́й

Д.

жінк-а́м

столи́ц-ям

наді́-ям

Зн.

жінок

столи́ц-і

наді́-ї

Ор.

жінк-а́ми

столи́ц-ями

наді́-ями

М.

...жінк-а́х

...столи́ц-ях

...наді́-ях

Кл.

жінк-и́

столи́ц-і

наді́-ї

Мішана група

                  Однина 

Множина

Н.

пло́щ-а

пло́щ-і

Р.

пло́щ-і

пло́щ

Д.

пло́щ-і

пло́щ-ам

Зн.

пло́щ-у

пло́щ-і

Ор.

пло́щ-ею

пло́щ-ами

М.

...пло́щ-і

...пло́щ-ах

Кл.

пло́щ-е

пло́щ-і

 

Друга відміна

Тверда група

Однина

Н.

сад

робітни́к

сталева́р

мі́ст-о

Р.

са́д-у

робітник-а

сталева́р-а

мі́ст-а

Д.

са́д-ові, -у

робітник-о́ві, -у

сталева́р-ові, -у

мі́ст-у

Зн.

сад

робітник-а́

сталева́р-а

мі́ст-о

Ор.

са́д-ом

робітник-о́м

сталева́р-ом

мі́ст-ом

М.

...сад-у́

...робітник-о́ві, -у́

...сталева́р-ові, -і

...мі́ст-і

Кл.

са́д-е

робітник-у, робітни́ч-е

сталева́р-е

мі́ст-о

Однина

Н.

сад-и́

робітник-и́

сталева́р-и

міст-а́

Р.

сад-і́в

робітник-і́в

сталева́р-ів

міст

Д.

сад-а́м

робітник-а́м

сталева́р-ам

міст-а́м

Зн.

сад-и́

робітник-і́в

сталева́р-ів

міст-а́

Ор.

сад-а́ми

робітник-а́ми

сталева́р-ами

міст-а́ми

М.

...сад-а́х

...робітник-а́х́

...сталева́р-ах

...міст-а́х

Кл.

сад-и́

робітник-и́

сталева́р-и

міст-а́

М’яка група

Однина

Н.

учи́тель

секрета́р

край

мі́сц-е

Р.

учи́тел

секретар-я́

кра́-ю

мі́сц-я

Д.

учи́тел-еві, -ю

секретар-е́ві, -ю

кра́-єві, -ю

мі́сц-ю

Зн.

учи́тел

секретар-я́

край

мі́сц-е

Ор.

учи́тел-ем

секретар-е́м

кра́-єм

мі́сц-ем

М.

...учи́тел-еві, -і, -ю

...секретар-е́ві, -і́, -ю́

...кра́-ї, ...кра-ю́

...мі́сц-і

Кл.

учи́тел

секрета́р-ю

кра́-ю

місц-я́

Множина

Н.

учител-і́

секретар-і́

кра-ї́

місць

Р.

учител-і́в

секретар-ів́́

кра-ї́в

місц-я́м

Д.

учител-я́м

секретар-ям

кра-я́м

місц-я́

Зн.

учител-і́в

секретар-ів́

кра-ї́

місц-я́

Ор.

учител-я́ми

секретар-я́ми

кра-я́ми

місц-я́ми

М.

...учител-я́х

...секретар-ях́

...кра-я́х

...місц-я́х

Кл.

учител-і́

секретар-і́

кра-ї́

місц-я́

Мішана група

Однина

Н.

това́риш

школя́р

прі́звищ-е

Р.

това́риш-а

школяр-а́

прі́звищ-а

Д.

това́риш-еві, -у

школяр-е́ві, -у́

прі́звищ-у

Зн.

това́риш-а

школяр-а́

прі́звищ-е

Ор.

това́риш-ем

школяр-е́м

прі́звищ-ем

М.

... това́риш-еві, -і, -у

... школяр-е́ві, -і́

...прі́звищ-і

Кл.

това́риш-у

школяр-е́

прі́звищ-е

 

 

 

 

Н.

Госпо́дь

Зн.

Го́спод-а

Р.

Го́спод

Ор.

Го́спод-ом

Д.

Го́спод-еві, -у

М.

...Го́спод-і, -еві

 

 

Кл.

Го́спод

Множина

Н.

товариш-і́

школяр-і́

прі́звищ-а

Р.

товариш-і́в

школяр-ів́

прі́звищ

Д.

товариш-а́м

школяр-а́м

прі́звищ-ам

Зн.

товариш-і́в

школяр-і́в

прі́звищ-а

Ор.

товариш-а́ми

школяр-а́ми

прі́звищ-ами

М.

... товариш-а́х

...школяр-а́х

... прі́звищ-ах

Кл.

товариш-і

школяр-і́

 

Третя відміна

Однина

Н.

тінь

по́дорож

ра́дість

Р.

ті́н-і

по́дорож-і

ра́дост-и

Д.

ті́н-і

по́дорож-і

ра́дост-і

Зн.

Тінь

по́дорож

ра́дість

Ор.

ті́нн-ю

по́дорожж-ю

ра́діст-ю

М.

...ті́н-і

... по́дорож-і

...ра́дост-і

Кл.

ті́н-е

по́дорож-е

ра́дост-е

Множина

Н.

ті́н

по́дорож-і

ра́дост-і

Р.

ті́н-ей

по́дорож-ей

ра́дост-ей

Д.

ті́н-ям

по́дорож-ам

ра́дост-ям

Зн.

ті́н-і

по́дорож-і

ра́дост-і

Ор.

ті́н-ями

по́дорож-ами

ра́дост-ями

М.

...ті́н-ях

...по́дорож-ах

...ра́дост-ях

Кл.

ті́н-і

по́дорож-і

ра́дост-і

Четверта відміна

Однина

Н.

курч-а́

ім’я́

Р.

курч-а́т-и

і́м-ен-и, ім-я́

Д.

курч-а́т-і

і́м-ен-і

Зн.

курч-а́

ім’-я́

Ор.

курч-а́м

і́м-ен-ем, ім’-я́м

М.

... курч-а́т-і

...і́м-ен-і

Кл.

курч-а́

ім-я́

Множина

Н.

курч-а́т-а

ім-ен-а́

 

Р.

курч-а́т

ім-е́н

 

Д.

курч-а́т-ам

ім-ен-а́м

 

Зн.

курч-а́т(а)

ім-ен-а́

 

Ор.

курч-а́т-ами

ім-ен-а́ми

 

М.

...курч-а́т-ах

...ім-ен-а́х

 

Кл.

курч-а́т-а

ім-ен-а́