§ 58. II відміна. Однина. Знахідний відмінок

У знахідному відмінку однини другої відміни мають форму, однакову з формою родового або називного відмінка.

1. Форму, однакову з формою родового відмінка, мають усі іменники чол. роду, які означають істоти, а також персоніфіковані явища: будівника́, доповіда́ча, коня́, хло́пця, Ві́тра, Моро́за.

Примітка. Деякі іменники, переважно назви побутових предметів, можуть мати паралельні форми, спільні з формами або родового, або називного відмінків: (зрізав) ду́ба й дуб, (написав) листа́ й лист, (узяв) ножа́ й ніж, (поклав) олівця́ й оліве́ць, (поставив) плу́га й плуг.

2. Усі инші іменники чол. роду, а також іменники середи, роду в знахідному відмінку мають ту саму форму, що й у називному: буди́нок, декре́т, інститу́т, колекти́в, міст, наро́д, полк, стиль, стіл, сон, ячмі́нь; корі́ння, мі́сто, мі́сце, мо́ре, село́.