§ 60. II відміна. Однина. Місцевий відмінок

У місцевому відмінку однини іменники другої відміни мають закінчення -ові, -еві, -єві, -у, -ю, -і, -ї.

1. Закінчення -ові в твердій групі, -еві (після голосного та апострофа — -єві) у м’якій та мішаній групах мають:

а) іменники чол. роду, що означають істоти: при ба́тькові, на бра́тові, при вчи́телеві, при тату́неві, на коне́ві, на носіє́ві, на робітнико́ві, на това́ришеві;

б) іменники середн. роду твердої групи із суфіксом - (назви істот): на дитя́ткові, на теля́ткові, на хлоп’я́ткові.

Примітка. Іменники чол. роду — назви осіб, а також зазначені іменники середн. роду мають у місцевому відмінку однини паралельно із закінченням -ові, -еві, -єві й закінчення -у, -ю: при ба́тьку, на робітнику́, на дитя́тку, на теля́тку. Іменники чол. роду, що означають істот (не осіб), мають у місцевому відмінку однини поряд із закінченнями -ові, -еві, -єві й закінчення -і, -ї: на коні́, на ослі́, на ти́грі.

2. Закінчення (після голосного — ) мають:

а) іменники чол. та середн. роду твердої групи із суфіксами -к-, -ак-, -ик-, -ок-, -к(о), що означають неістоти: у буди́нку, у в́ійську, у гуртку́, на держаку́, на до́щику, у лі́жку, на літаку́, у мі́сячнику, у мішку́, у підраху́нку. Вживані також паралельні форми з -ові: у буди́нкові, на держако́ві, на літако́ві, на лі́жкові тощо;

б) іменники чол. роду односкладових основ із закінченням -у, -ю в родовому відмінку, якщо наголос у місцевому відмінку переходить з основи на закінчення: у бою́, на льоду́, на снігу́, у соку́, у степу́, на шляху́.

3. Закінчення (після голосного та апострофа — ) мають:

а) іменники чол. роду (переважно безсуфіксні), що означають неістоти: в а́кті, на бе́резі, на ґру́нті, у декре́ті, у дзьо́бі, у кра́ї, у листі́, на мі́сяці, на по́версі, на поро́зі, на стовпі́, на ремо́нті, у те́мпі, у це́нтрі, у шта́бі.

Примітка. Деякі іменники цього типу можуть мати паралельні закінчення -і, -ї та -у, -ю, що залежить від місця наголосу в слові: у га́ї у гаю́, у кра́ї у краю́, на то́рзі на торгу́;

б) іменники середн. роду твердої групи (без суфікса ), а також мішаної та м’якої груп: у мі́сті, на селі́, на письмі́, у сло́ві; на підда́шші, на плечі́, у прі́звищі, на роздорі́жжі, у стано́вищі; на обли́ччі, у житті́, на пригі́р’ї, на подві́р’ї, на по́лі.

Примітка. Із прийменником по можуть уживатися іменники з паралельними закінченнями -у, -ю та -і, -ї: по Дніпру́ — по Дніпрі́, по мі́сту — по мі́сті, по лі́су — по лі́сі, по селу́ — по селі́; для позначення часу вживаються іменники тільки із закінченням -і: по обі́ді, по закі́нченні.