§ 66. II відміна. Множина. Орудний відмінок

 В орудному відмінку множини іменники другої відміни мають закінчення -ами, -ями, -ми.

1. Закінчення -ами (у твердій та мішаній групах), -ями (у м’якій групі) мають іменники чол. та середн. роду: берега́ми, робітника́ми, товариша́ми, трактора́ми; ву́хами, міста́ми, прі́звищами, се́лами, я́вищами; коваля́ми, шахтаря́ми; знаря́ддями, місця́ми, обли́ччями, поля́ми, роздорі́жжями, узви́шшями.

2. Закінчення -ми (паралельно з формами на -ами, -ями) мають іменники чол. та середн. роду: гістьми́ (частіше го́стя́ми); грі́шми гроши́ма), кі́ньми ко́нями), чобітьми́ чобо́тями, чо́ботами), колі́ньми колінами), колі́сьми (частіше коле́сами), кри́льми (частіше кри́лами), уши́ма (частіше ву́хами).

Примітка. Іменники середн. роду о́ко, плече́ мають в орудному відмінку множини закінчення -има: очи́ма, плечи́ма.