§ 7. ЙО, ЬО

1. ЙО пишемо для позначення звукосполучення й + о:

а) на початку слова й після голосного: його́, йому́, завойо́ваний, райо́н, чийо́го;

б) після приголосного, переважно на початку складу: батальйо́н, бульйо́н, вйо́кати, Воробйо́в, курйо́з, мільйо́н, серйо́зний, Соловйо́в.

2. ЬО пишемо після приголосного для позначення м’якості приголосного перед о: всього́, Ковальо́в, Линьо́в, льон, сього́дні, сьо́мий, трьох, цього́.