§ 74. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ, ЩО МАЮТЬ ТІЛЬКИ ФОРМУ МНОЖИНИ

1. У називному відмінку вживаємо:

а) закінчення : в’я́зи, гу́си, ді́ти, збо́їни, ку́ри, лю́ди, но́чви, са́ни, сі́ни, схо́ди, штани́.

Примітка. Деякі іменники, зокрема гу́си, ді́ти, ку́ри, лю́ди, мають форму однини, але від инших основ: гу́ска, дити́на, ку́рка, люди́на;

б) закінчення (після голосного — ): го́рдощі, граблі́, две́рі, дрі́жджі, коно́плі, поми́ї, ра́дощі, хи́трощі;

в) закінчення (зрідка — ): ви́ла, воро́та, дро́ва, я́сла, я́сна, ві́нця.

2. У родовому відмінку виступають:

а) закінчення -ей: гро́шей, гусе́й, двере́й, куре́й, люде́й, сане́й, сіне́й;

б) закінчення -ів: в’я́зів, граблі́вграбе́ль), дрі́жджів, кліщі́в, схо́дів, хи́трощів;

в) нульове закінчення: вил, ворі́т, дров, збо́їн, конопе́ль, ле́щат, ночв (частіше ночо́в), я́сел, я́сен.

3. У давальному відмінку виступають:

а) закінчення м після твердого приголосного, коли в називному відмінку іменники мають закінчення -и, -а або -і (після шиплячого): весе́лощам, ви́лам, воро́там, в’я́зам, но́чвам, ра́дощам, схо́дам, штана́м шта́ням), я́слам, але гу́сям, ді́тям, лю́дям, ку́рям, са́ням, сі́ням;

б) закінчення -ям після голосного та після м’якого приголосного, коли в називному відмінку іменники закінчуються на -і, -ї, -я: ві́нцям, грабля́м, две́рям, поми́ям.

4. У знахідному відмінку вживаємо форми:

а) однакові з називним відмінком: ви́ла, ві́нця, граблі́, коно́плі, са́ни, я́сла;

б) однакові з родовим відмінком (для назв людей): діте́й, люде́й;

в) обидві форми (для назв деяких свійських тварин):

гусе́й і гу́си, куре́й і ку́ри.

5. В орудному відмінку виступають:

а) закінчення -ами в іменниках, які в називному відмінку мають закінчення -и, -а або -і (після шиплячого): ви́лами, но́чвами, схо́дами; весе́лощами, ра́дощами;

б) закінчення -ями в іменниках, які в називному відмінку закінчуються на -і, -ї, -я: ві́нцями, грабля́ми, коно́плями, поми́ями;

в) закінчення -ми: ворітьми́воро́тами), грі́шмигроши́ма), гусьми́ (й гу́сями), дверми́ (й двери́ма), ді́тьми, курми́, людьми́, саньми́саня́ми), сі́ньми, штаньми́ (й штана́ми, шта́нями).

6. У місцевому відмінку залежно від попереднього приголосного вживаємо закінчення -ах, -ях: на ви́лах, на воро́тах (рідше — воро́тях), у но́чвах, на штана́х (на шта́нях), у я́слах; на грабля́х, у дверя́х, у поми́ях.