§ 76. ЗРАЗКИ ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

Однина

Тверда група

чол. рід

середн. рід

жін. рід

Н.

га́рн-ий

га́рн-е

га́рн-а

Р.

га́рн-ого

га́рн-ого

га́рн-ої

Д.

га́рн-ому

га́рн-ому

га́рн-ій

Зн.

=Н. або Р.

га́рн-е

га́рн-у

Ор.

га́рн-им

га́рн-им

га́рн-ою

М.

…га́рн-ому (-ім)

…га́рн-ому (-ім)

…га́рн-ій

Н.

бра́тів

бра́тов

бра́тов

Р.

бра́тов-ого

бра́тов-ого

бра́тов-ої

Д.

бра́тов-ому

бра́тов-ому

бра́тов-ій

Зн.

=Н. або Р.

бра́тов

бра́тов

Ор.

бра́тов-им

бра́тов-им

бра́тов-ою

М.

…бра́тов-ому (-ім)

…бра́тов-ому (-ім)

…бра́тов-ій

 

М’яка група

Н.

си́н-ій

си́н-є

си́н-я

Р.

си́нь-ого

си́нь-ого

си́нь-ої

Д.

си́нь-ому

си́нь-ому

си́н-ій

Зн.

=Н. або Р.

си́н-є

си́нь-ю

Ор.

си́н-ім

си́н-ім

си́н-ою

М.

…си́нь-ому (си́н-ім)

…си́нь-ому (си́н-ім)

…си́н-ій

Н.

безкра́-їй

безкра́

безкра́

Р.

безкра́й-ого

безкра́й-ого

безкра́й-ої

Д.

безкрай́-ому

безкра́й-ому

безкра́-їй

Зн.

=Н. або Р.

безкра́

безкра́

Ор.

безкра́-їм

безкра́-їм

безкрай́-ою

М.

…безкра́й-ому (безкра́-їм)

…безкра́й-ому (безкра́-їм)

…безкра́-їй

 

Множина

Тверда група

М’яка група

Н.

га́рн-і

бра́тов-і

си́н-і

безкра́-ї

Р.

га́рн-их

бра́тов-их

си́н-іх

безкра́-їх

Д.

га́рн-им

бра́тов-им

си́н-ім

безкра́-їм

Зн.

=Н. або Р.

=Н. або Р.

=Н. або Р.

=Н. або Р.

Ор.

га́рн-ими

бра́тов-ими

си́н-іми

безкра́-їми

М.

…га́рн-их

бра́тов-их

…си́н-іх

…безкра́-їх

 

Примітка 1. Прикметникові іменники типу будівни́чий, лю́тий (місяць), подоро́жній тощо відмінюємо як прикметники: до будівни́чого, будівни́чі, з будівни́чими; лю́того, в лю́тому. Пор. у сполученнях: Сьогодні п’яте лю́того й П’ятого лю́того цього ро́ку.

Примітка 2. Складні прикметники з -лиций: білоли́ций, блідоли́ций, круглоли́ций, повноли́ций тощо відмінюємо так:

Однина

чол. рід

середн. рід

жін. рід

Н.

білоли́ц-ий

білоли́ц-е

білоли́ц-я

Р.

білоли́ць-ого

білоли́ць-ого

білоли́ць-ої

Д.

білоли́ць-ому

білоли́ць-ому

білоли́ц-ій

Зн.

=Н. або Р.

білоли́ц-е

білоли́ц-ю

Ор.

білоли́ц-им

білоли́ц-им

білоли́ць-ою

М.

…білоли́ць-ому (білоли́ц-ім)

…білоли́ць-ому (білоли́ць-ім)

…білоли́ц-ій