§ 77. СТУПЕНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

1. Вищий ступінь порівняння прикметників. Вищий ступінь порівняння прикметників утворюємо додаванням:

а) суфікса -іш- або - до основи чи до кореня звичайної форми якісного прикметника: нов-і́ш-ий, повн-і́ш-ий, син-і́ш-ий, деше́в-ш-ий, соло́д-ш-ий;

б) слів більш, менш до звичайної форми якісного прикметника: більш вда́лий, більш доскона́лий, менш вередли́вий.

2. Найвищий ступінь порівняння прикметників. Найвищий ступінь порівняння прикметників утворюємо додаванням:

а) префікса най- до форми вищого ступеня: найбі́льший, найкра́ща, найме́нше;

б) слів найбі́льш, найме́нш до звичайної форми якісного прикметника: найбі́льш зручни́й, найбі́льш стійка, найме́нш приє́мне.

Для посилення ознаки при формах найвищого ступеня порівняння прикметників вживаємо частки що і як; пишемо їх з прикметниками разом: щонайсильні́ший, якнайбі́льший, якнайшви́дший.