§ 9. Чергування Е-О після Ж, Ч, Ш, Щ, ДЖ, Й

Після ж, ч, ш, щ, дж, й:

а) перед м’яким приголосним, а також перед складами з е та и (яке походить від давньоукраїнського и) пишемо е: вече́ря, джерело́, жени́ти, ні́женька, пшени́ця, ста́єнь, уве́чері, у́чень, черне́тка, четве́ртий, шестиде́нка, щемі́ти, щети́на;

б) перед твердим приголосним, а також перед складами з а, о, у та и (яке походить від давньоукраїнського ы) пишемо о: бджола́, буди́ночок, вечори́ (пор. вече́ря), вчо́ра, жона́тий (пор. жени́ти), і́грашок, копійо́к, мішо́к (пор. міше́чок), пшоно́ (пор. пшени́ця), чолові́к, чому́сь, чо́рний (пор. черне́тка), чоти́ри (пор. четве́ртий), шо́стий (пор. шести́), щока́.

Примітка. У словах ло́жечка — ло́жечок, кни́жечка — книжечо́к, лі́єчка — лі́єчок і под. зберігається е (є), бо приголосний ч у наступному складі в давні часи був м’яким.

2. О виступає замість сподіваного е після шиплячих та й перед м’яким приголосним:

а) в іменниках жіночого роду ІII відміни в суфіксі -ост(и): безкра́йности, ме́ншости, пеку́чости, сві́жости та ин. (відповідно до ві́чности, ра́дости тощо);

б) у давальному й місцевому відмінках однини деяких іменників: бджолі́, на бджолі́, на ве́чорі, у пшоні́, на щоці́ (відповідно до більшости відмінкових форм із наступним твердим приголосним: бджола́, бджолу́, ве́чора, вечори́ та ин.);

в) у закінченнях родового та орудного відмінків прикметників і займенників та числівників прикметникового типу жіночого роду: безкра́йої, безкра́йою, гаря́чої, гаря́чою, на́шої, на́шою, пе́ршої, пе́ршою та ин. (відповідно до безкра́його, безкра́йому, на́шого тощо або до дру́гої, молодо́ї й под., де о закономірне);

г) у похідних утвореннях типу вечорі́ти, вечорі́є (відповідно до ве́чора, ве́чорові тощо), чорні́ти, чорні́є, чорни́ці, чорни́ти, чорни́ло та ин. (відповідно до чо́рний, чо́рного тощо).

Примітка. У прислівниках типу воро́же, га́ряче́, хо́роше після шиплячих пишемо е, але тво́рчо, законода́вчо, хи́жо та ин.