§ 91. НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА (ІНФІНІТИВ)

Неозначена форма дієслова закінчується на -ти: гли́бшати, годува́ти, годува́тися (годува́тись), жи́ти, ки́нути, лі́зти, нести́, пекти́, пекти́ся (пекти́сь), ревти́, ходи́ти, хоті́ти.

Примітка 1. В усному мовленні, а часом і в художньому стилі вживають також і форму інфінітива на -ть, коли основа дієслова закінчується на голосний: брать, каза́ть, ки́нуть, терпі́ть, ходи́ть.

Примітка 2. Про форми із суфіксом -ну- й без нього див. § 88, п. 9, прим. 2; там же в прим. З див. про постфікс –ся (-сь).