§ 93. ДІЄПРИСЛІВНИК

1. Дієприслівники теперішнього часу утворюємо від основи дієслова теперішнього часу за допомогою суфіксів -учи (-ючи), -ачи (-ячи).

Суфікс -учи (-ючи) виступає в дієприслівниках, утворених від дієслів першої дієвідміни, а суфікс -ачи (-ячи) — у дієприслівниках, утворених від дієслів другої дієвідміни: беру́ть — беручи́, виробля́ють — виробля́ючи, іду́ть — ідучи́, ка́жуть — ка́жучи; ба́чать — ба́чачи, летя́ть — летячи́, сидя́ть — сидячи́, спля́ть — сплячи́.

2. Дієприслівники минулого часу утворюємо від основи дієслова минулого часу чол. роду за допомогою суфікса -ши (після основи на приголосний) і -вши (після основи на голосний): брав — бра́вши, купува́в — купува́вши, купи́в — купи́вши, налеті́в — налеті́вши; прині́с — прині́сши, спік — спі́кши, став — ста́вши.

Примітка. Дієприслівники, утворені від зворотних дієслів, мають постфікс -сь сміючи́сь, узя́вшись; рідше — -ся: сміючи́ся, узя́вшися.