§ 95. G

1. Літеру g, яка у відповідних мовах позначає дзвінкий проривний звук ґ, у загальних назвах та у власних географічних назвах на письмі передаємо буквою г: аге́нт, агіта́тор, агре́сія, бага́ж, газ, гара́ж, гара́нтія, гастро́лі, гва́рдія, генера́л, гло́бус, гольф, грана́та, інтеліге́нція, легіо́н, магі́стр, мігра́ція, навіга́ція, прогре́с, регіо́н, регі́стр, регуля́рний, се́рфінг; А́нглія, Бе́льгія, Га́мбія, Гвіне́я, Грена́да, Гре́ція, Гру́зія, Ката́нга, Парагва́й, Рангу́н, Чика́го та ин.

2. У власних назвах людей (іменах, прізвищах) відповідно до g у мові-джерелі пишемо ґ, а відповідно до h г: Верґі́лій, Ґео́рґ Вільге́льм, Фри́дрих Ге́ґель, Ґео́рґ Фри́дрих Ге́ндель, Ва́ско да Ґа́ма, Мага́тма Ґа́нді, Федери́ко Ґарсі́я Ло́рка, Вінсе́нт ван Ґоґ, Ґре́та Ґа́рбо (Ґу́стафссон), Е́двард Ґриг, Курт Ґе́орґ Кісинґер та ин.

3. Літеру g передаємо буквою ґ у не засвоєних українською мовою иншомовних словах, а також в иншомовних словосполуках, що транслітеруються засобами української графіки: лат. а́льтер е́ґо (alter еgo) — друге я, персо́на нон ґра́та (persona non grata) — небажана особа, фа́та морґа́на (fata morgana) — марево; франц. ґран-npí (grand prix) — найвища нагорода на конкурсі, змаганнях; англ. ґудба́й (good bye) — до побачення; нім. “Фольксваґен” (“Volkswagen”) — назва автомобільної фірми, “Зюддойче цайтунґ”(“Süddetsche Zeitung”) — назва газети тощо.

3. Відповідно до вимови літеру g у словах англійського походження передаємо через дж: ме́неджер (таnager), Джордж (George); у словах італійського походження — через дж: Джова́нні (Giovanni), Джо́тто (Giotto), Джузе́ппе (Giuseppe); у словах французького походження — через ж: корте́ж (cortège), Жера́р (Gérard), Жорж (Georges). Але традиційно Ге́нуя (Genova).