§ 96. H

1. Літеру h, грецьку літеру γ (гама) і початковий придиховий звук, відтворюваний надрядковим знаком, передаємо українською буквою г: габіліта́ція, гармо́нія, гекта́р, ге́лій, гермене́втика, герба́рій, гідрогра́фія, гімна́зія, гімна́стика, гі́нді, го́лдинг, гонора́р, горизо́нт, грама́тика та ин.; Гава́на, Га́лле, Ге́льсинкі, Ге́мпшир, “Гі́лтон” (готель), Гіндуста́н; Га́ммер, Ганс, Га́ррі, Ге́ктор, Геку́ба (Гека́ба), Геле́на, Гоме́р, Горст, Йога́ннес та ин.

Згідно з усталеною традицією існують випадки передачі иншомовного h буквою х (особливо в словах англійського походження): хо́бі, хоке́й, хол та ин.

2. Без початкового г засвоєні в українській мові такі слова, як а́рфа, іда́льго (і гіда́льго), ієра́рх, ієро́гліф, іподро́м, іпоте́ка, іпохо́ндрія, істе́рія, істо́рія, омо́нім та ин.; Елла́да.