Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті
Запропонувати свій переклад для «нагірна»
Шукати «нагірна» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Наго́рный – нагі́рни[і]й, горови́й, (зап.) полони́ний. [Нагі́рна ву́лиця (Київ). Горови́й бе́рег (Київщ.). Полони́нне пасови́сько (Франко)].
-ная сторона, -ный берег Днепра – горови́й бік (бе́рег) Дніпро́вий.
-ная половина, часть города – горова́ (нагі́рна) полови́на, части́на мі́ста.
-ная местность, см. Наго́рье.
-ная проповедьнагі́рна про́повідь, пропові́дь на горі́.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Канава – кана́ва, рів (ро́ву);
• к. валовая
– к. головна́;
• к. водоотводная
– к. водовідвідна́;
• к. зольная
– к. по́пільна;
• к. картовая
– к. мапо́ва;
• к. литейная
– р. лива́рний;
• к. нагорная
– к. нагі́рна;
• к. оросительная
– к. обво́днювальна;
• к. осушительная
– к. висушна́;
• к. придорожная
– к. придоро́жна;
• к. рабочая (в депо
) – к. робо́ча;
• к. распределительная
– к. розподі́льча;
• к. собирательная
– к. збірна́. Канавка – рівча́к (-ка́), рівчачо́к (-чка́);
• к. зумфовая
– р. зумфо́вий;
• к. литейная
– р. лива́рний;
• к. смазочная
– р. масти́льний.