Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 6 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Биогра́фия – життє́пис, біогра́фія.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

СПИ́СОК ще реє́стр, реє́стер, фраз. лист [спи́сок же́ртвователей галиц. збірко́вий лист];
спи́сок чего спи́сок на що;
наградно́й лист нагоро́дний лист;
наградной спи́сок спи́сок нагоро́джених;
послужно́й спи́сок службо́ва біогра́фія;
по спи́ску за спи́ском.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Биография – біогра́фія, -ії, життє́пис, -су.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Биография – життє́пис (-су), біогра́фія.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

біогра́фія, -фії, -фією; -гра́фії, -фій

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Біогра́фія = біогра́фія, житє́пис.