Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 12 статей
Запропонувати свій переклад для «вадливий»
Шукати «вадливий» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Вре́дный – вадки́й, вадли́вий, шкідни́й, шкідли́вий.
Вре́дно – ва́дко, вадли́во, шкі[о]дли́во, ва́дить, шко́дить. [Вино́ мені́ не ва́дить].
Небезвре́дный – до́сить (дово́лі, тро́хи) шкідли́вий (вадли́вий).
Нездоро́вый
1) (
больной) нездоро́вий, слаби́й, х(в)о́рий, неду́жий. [А хоч ра́на й загої́лась, – він… нездоро́в (Франко)].
Быть -вым – незду́жати, бу́ти слаби́м (х(в)о́рим). [Він і фізи́чно ще тро́хи незду́жав (Виннич.)];
2) (
слабый) нездоро́вий, кво́лий, мля́вий, (хилый) хи́рий, хи́рний, хи́рявий. [Хи́рне, мля́ве та кво́ле поколі́ння інтеліге́нції (Крим.)];
3) (
вредный для здоровья) нездоро́вий, непожи́то́чний, шкідли́вий, вадли́вий; (неполезный) непожи́то́чний; (о воде) нездоро́вий, него́жий.
-вый климат – нездоро́вий (шкідли́вий, вадли́вий) клі́мат, нездоро́ве (шкідли́ве, вадли́ве) підсо́ння, (воздух) -ве пові́тря.
-вая местность – нездоро́ва місце́вість.
-вая пища – нездоро́ва (непожи́то́чна) ї́жа;
4) (
перен.: болезненный) нездоро́вий, х(в)оробли́вий, бо́лісний.
-вое любопытство – нездоро́ва (х(в)оробли́ва) ціка́вість.
-вое явление – х(в)оробли́ве я́вище.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ВРЕДИ́ТЬ ще роби́ти шко́ду /зби́тки/, завдава́ти шко́ди, іти́ на шко́ду, образ. не дово́дити до добра́, (кому) ка́постити;
вредить чему шко́дити на що [вредить се́рдцу шкодити на се́рце];
вредя́щий що шко́дить тощо, зда́тний нашко́дити, зви́клий шко́дити, шкідни́к, побут. шко́да, прикм. шкідли́вий, вадли́вий, вадки́й, підсил. згу́бний;
НАВРЕДИ́ТЬ ще насоли́ти і похідн..

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Вадки́й, вадли́вий
1)
вредный;
2)
препятствующий, мешающий, стесняющий;
3)
тошнотворный.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Вредный (об условиях работы) – шкідний, шкідливий, вадкий, вадливий.
Нездоровый
1) (
о больном) – неду́жий, слабий;
2) (
вредный, об атмосфере) – вадливий, шкідливий.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Вадли́вий, -а, -е = Вадкий. Закр. Уман. І. 104; IV. 120.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Вреди́тельный = шкодли́вий, шко́дний, вадли́вий, вадки́й, шкодю́чий, нездоро́вий.
Вре́дный, но = шкодли́вий, шко́дний, но, вадли́вий, вадли́во, ва́дко, ва́дить. — Шкодливий, як кішка. н. пр. — Хлїб на хлїб не вадить, а кий на кий вадить. н. пр.
Нездоро́вый = 1. неду́жий, неду́жний, слабий і д. Больно́й. 2. нездоро́вий, шкодли́вий, вадли́вий, непого́жий. — Нездорове повітря. — Непогожа вода.
То́шный = нудни́й (С. З.), нудки́й, вадли́вий (С. Л.), вадки́й.

Запропонуйте свій переклад