Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей
Запропонувати свій переклад для «воюющий»
Шукати «воюющий» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Вою́ющий – войови́й.
Вою́ющие стороны – супроти́вники, супроти́вні сто́рони.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

БИ́ТЬСЯ (на шматки) розбива́тися, (в корчах) ще бо́рсатися;
уси́ленно биться (про серце) ті́патися;
биться не на жизнь, а на смерть би́тись до заги́ну;
биться об закла́д ще іти́ в закла́д;
бью́щийся 1. що б’є́ться тощо, покли́каний би́тися, боє́ць, прикм. бойови́й, образ. в бою́, пор. воюющий, 2. разбивающийся тощо б’ючки́й, битки́й, 3. (у корчах) розбо́рсаний, 4. бедствующий, 5. ударяющийся, 6. пульсирующий;
бьющийся не на жизнь, а на смерть відчайду́х, прикм. відчайду́шний, гото́вий на смерть;
бьющийся об закла́д зго́дний /зму́шений, гото́вий, ра́ди́й/ закла́стися.
ВОЕВА́ТЬ ще ве́сти́ війну́;
воевать с ветряны́ми ме́льницами укр. про́ти ві́тру піско́м си́пати;
вою́ющий що вою́є тощо, зви́клий воюва́ти, втя́гнутий у війну́, обтя́жений війно́ю, боре́ць про́ти кого, во́я́к, во́я́ка, во́їн, прикм. войовни́чий, бойови́й, фраз. неско́рений, протибо́рчий, образ. у ста́ні війни́;
воюющий наро́д неско́рений на́рід, на́рід у борні́, на́рід-во́їн;
воюющая сторона́ уча́сник війни́, сторона́ у війні́, супроти́вна сторона;
воюющие стра́ны краї́ни у ста́ні війни́.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Воюющий – войови́й, -а́, -е́; воюющие стороны – супроти́вні сто́рони.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Войови́й
1)
боевой;
2)
воюющий.

Запропонуйте свій переклад