Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «здійма»
Шукати «здійма» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Кран
1) (
для спуска жидкости) крант (-та), крент. [Відкрути́ти кра́нта в самова́рі (Васильч.)].
Кран водопроводный – водогі́нний крант.
Кран воздушный – пові́тря́ний крант.
Кран гидравлический – гідравлі́чний крант.
Запорный кран – запірни́й крант.
Питательный кран – живи́льний крант.
Пожарный кран – поже́жний крант.
Предохранительный кран – запобі́жни́й крант;
2) (
под’ёмный) зді́йма, звід (р. зво́ду), лиси́ця.
Грузовой кран – ванта́жна зді́йма.
Мостовой кран – мостови́й звід.
Подвижной кран – звід рухо́мий.
Колодезный кран – жураве́ль (-вля́).
Лифт – ліфт (-ту), ві́нда, зді́йма.
Ненави́стный и Ненави́стен
1) (
ненавидимый) нена́видний (усеч. форма им. п. ед. ч. м. р. нена́виден), нена́ви́сний (усеч. форма им. п. ед. ч. м. р. нена́вистен), знена́висний, знена́ви́джений кому́ и (реже) для ко́го, (постылый) осору́жний, оги́дний, обри́дливий, відра́зливий. [Нена́видна йому́ лести́вість (Куліш). Ти мені́ бридки́й, нена́видний душі́ мої́й і се́рцю (Л. Укр.). Нена́видна мені́ побо́жність для люде́й, збудо́вана з брехні́ (Самійл.). Погляда́в, куди́ пішли́ нена́видні для йо́го лю́ди (Шиян). Нена́виден той нам, хто нас підві́в на гріх (Куліш). Зоста́лося ті́льки нена́висне життя́ (Сторож.). Не хо́чу на́шої зрива́ти дру́жби, за вас нена́висну дочку́ відда́вши (Л. Укр.). Геть ду́ми! Геть нена́висні! (Франко). Неха́й-же на голлі́ тім го́рлом зви́сне чуже́, нері́дне, ненави́сне (П. Тичина). Із не́любом знена́висним звінча́тись (Грінч.). Зо́ня не зва́лася знена́видженим сло́вом «гуверна́нтка» (Л. Укр.). Неха́й вони́ бу́дуть розу́мні, бага́ті, та коли́ вони́ мені́ осору́жні! (Котл.). Осору́жна я тобі́, як смерть (Л. Укр.)];
2) (
ненавидящий) нена́висний, по́вний (спо́внений) нена́висти (зло́сти) до ко́го и про́ти ко́го. [Не бу́дьте вороги́ нена́висні до то́го, хто в се́рці за́мірів влада́рних не здійма́ (Л. Укр.)].

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Снима́ть, снять, ся = 1. знїма́ти, зді́ймати, зня́ти, ізня́ти, ся. С. Л. — Ізняв шапочку ранше всїх, поклонив ся він нижче всїх. н. п. — Здійма зараз щирозлотий перстїнь, здійма з пальця, простяга до мене. Ст. С. — Крилечками стрепенули, знялись в парі, полинули. н. п. — С. о́бувь = роззува́ти, роззу́ти, ся. — С. оде́жду = роздяга́ти ся, розбіра́ти ся і д. Раздѣва́ть, ся.С. ша́пку = шапкува́ти ся, пошапкува́ти ся. — Я тільки оддалеки пошапкував ся з ним. С. Л. — С. плато́къ = простоволо́сити, опростоволо́сити. — С. со стола́ = прибіра́ти, прибра́ти. — С. го́лову = стина́ти (С. Л.), стя́ти го́лову. — С. ко́жу = облу́плювати, обдира́ти, білува́ти, лупи́ти, дра́ти, облупи́ти, обідра́ти, обілува́ти. — Зайця ще не білували, а він вже заячини просить. Кн. — 3 одного вола двох шкур не деруть. н. пр. — С. ко́жицу = оббіра́ти, обібра́ти, облупи́ти. — С. огоро́жу = розгоро́жувати, розгороди́ти. – С. пѣ́нку = шумува́ти, знїма́ти, зня́ти шумовину. — С. хлѣбъ = збіра́ти, зібра́ти хлїб. — С. шелуху́ = обшелуши́ти. 2. знїма́ти, зпи́сувати, змальо́вувати, зня́ти, зписа́ти, змалюва́ти. — Малярів наняти та матїр змалювати. н. п. 3. найма́ти, наня́ти. — Наняв хату. 4. бра́ти, взя́ти на се́бе і д. Подряжа́ться.