Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «знамено»
Шукати «знамено» на інших ресурсах:

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Знакъ = знак, призна́ка (С. Л.), прикме́та (С. З.), озна́ка, знамено́, (після рани) — шрам, (від удару батогом то-що) — сму́га, па́смуга, басама́н, (чим твердим) — синя́к, (після віспи) — ряботи́ння. — Прийди, прийди, щось ти дам — через плечі басаман. н. п. — Як ударив батогом, — так синя смуга й набігла. Чайч. — Зна́ки досто́инства (у козаків) = клейно́ди: булава́, бунчу́к, пірна́ч і т. д. — Візьміть мої гетьманські клейноди, панове... К. Ш. — Не на теє, миле браття, я Сїч руйнувала, ой щоб я вам ваші землї, клейноди вертала. н. п. — Мими́ческій знакъ = миг. — Нїмий єжелї не умієт писати, повинен на миги сповідати ся. Б. Н. — Разгова́ривать зна́ками = на ми́гах говори́ти. — Пограни́чный знакъ = кля́к (С. З.), копе́ць. — Границю проводили, частиї копцї висипуючи. Л. В. — Цехово́й знакъ = чі́шка.
Зна́меніе = зна́к, озна́ка, знаме́но́. С. Л. — Ото знаме́но од Бога — мітла на небі.
Зна́мя = корогва́ (С. З.), здр. — корого́вка, хорогва́, хорого́в, стяг (С. З. Эв.), знаме́но, (найголовнїйше у козаків) — бі́ла корогва́, (не велике) — пра́пір (С. З.), прапоре́ць. (С. Л.). — Бо ті лейстровиї виросли в неволї: ой не вдержать проти вітру корогви у полї. К. Д. — Військо йде, короговки мають, попереду музиченьки грають. н. п. — І з веселим обличчям свій стяг піднїми ти у гору в руках. Чайч. — Заохочував товаришів сьміло держати в гору піднятий стяг. Фр. — Та привели бусурмана до нового знаме́на. н. п. — Затика́ють з одного боку на човнї бунчук, з другого прапор. К. В.
Предзнаменова́ніе = 1. зна́к, озна́ка, знаме́но́. С. Л. — Такі ж саме й це знаки пророчі, вістуни пригод тяжких і смутку. Ст. Г. і д. під сл. Знаме́ніе. 2. д. Предвозвѣще́ніе.

Запропонуйте свій переклад