Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 29 статей

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Asparagus officinalis L.холодок звичайний (Мл, Сл), холодок лікарський (Ру, Оп); спараг снідний (Во), шпараґ ужиточний (Вх1, Вх2, Вх6); аснок (АнПД), аспарагус (Ук), борода козяча (АнПС), варнак (Ук), вітрець (СлПД), глазки заячі (LnСТ), козелець (Жл), козельці (Пс, СмПД), котиполе (Лч), мушка (ДмиДС), перекотиполе (Чн, Лч, Ан, СлСД, СТ, СЛ), перекотичник (АнСЛ), пестик (ЗлСЛ), підчос (Лч, Ів, Сл), сосонка (Сл), спараг (Мл), спараґус (ОнБО), спаржа (Чн, Рг1, Ср, Ln, Пс, Шм, Сл, Ук, КриСД, СТ, СЛ), споришки (СлСД), хвощ польовий (ОсСД), холодець (Ан, Ян2, СлСД), холодець вовчий (Жл), холодець заячий (Ан, Жл, Ів), холодок (Ав, Чн, Рг1, Ан, Ln, Пс, Мн2, Шм, Ян1, Ян2, Ян4, Ів, Сл, Mk, Ос, Ук, МсЗАГ), холодок вовч(ач)ий (Вх, Жл, Вх1, Вх6ВЛ), холодок заячий (Вх, Рг1, Ср, Лч, Ан, Ln, Пс, Жл, Мн2, Вх1, Вх6, Mj, Ян1, Ян4, Ду, Ів, Сл, Mk, Ос, Ук, Кри, ОпаЗАГ), шпараг (MkПД), шпараґ(и) (Ан, Жл, Вх2, Hl, Гр, Ів, КобПД, ДС, БУ), шпарага(и) (Ів, Сл, Ук), шпараґус (ОнБО), шпараґус городовий (ДмиДС), шпараш (Ду), шпарга (КриСТ), шпинат (АнСД).
Asparagus tenuifolius Lam.холодок тонколистий (Мл, Сл, Ру, Оп); козельці (Сл), ребро адамове (ОсПД), холодець (Гр), холодок (Мн2, Mk, МсСТ, ПД, ДС), холодок заячий (Сл, Mk, Ос, МсСТ, ПД).
Consolida regalis S.F.Grayсокирки польові (Сл, Ру, Оп; Рг1, Пс, Шм, Ум, Шс, ІвСТ); остріжка польова (Вх1, Вх3, Вх6, Мл); барвінок (АнСТ), васильки рогаті (Ан, Шс, ДуСТ, СЛ), вода синя (ОсВЛ), вушка заячі (Ів), гвоздики (АнПД), голубець (АнСЛ), гострушки (Ум, Ів), живокост(ь) (Ln, ШсСТ), зайчук (АнСЛ), квіточки русальнії (RsВЛ), козелки (Ан), козельці (ОсВЛ), козе(є)нька (Вх7, СмПС, СЯ), козлики (Ан, Mj, СмПС), козличка (АнВЛ), козьолки (Рг1, Пс), коник (АнСТ), коники сорочі (Вх, ДуДС), косарики (Вх, Ан, Ду, Ів, Сл, ОсПД, ВЛ), косарки (Жл), косильки (Вх, ЖлВЛ), косирки (Ан, Ів, Сл, Лс1, ОсСД, ПД), лапки сорочі (Во, Gs, Вх3, Вх7ДС, БО), мандрієц (Вх7БО), носики комаро(е)ві (Рг1, Ан, Пс, Жл, Мн2, Ду, Ів, MkПД), остріжка (Сл), острожа (АнСТ), острожки полеві (Во), острушки (Гр), сапожки (АнПД), сенець (ОсВЛ), серпики (ОсПД), серпоріз (ОсПЦ), синеньке (MkПД), синьоцвіт (СмГЦ), сікирки (АнСТ), сокирки (Ав, Чн, Нв, Вх, Рг1, Ср, Вл, Ан, Ln, Пс, Мн2, Вх1, Вх7, Кр, Mj, Ян1, Ян2, Ян3, Ів, Сл, Mk, Ос, Мс, ГбЗАГ), сокирки житні (ОсПС), сокирки посівні (Км), сокирки синенькі (ОсВЛ), сорока (Вх7ДС), сор(о)колаб (Вх7, КмЗК), сплюх (МлВЛ), стружка (СлВЛ), тоя польова (ОсВЛ), ушки заячі (АнПД), цоркола(б) (Вх7, КмЗК), цукорки (МлДС), черевички (Ан, Ів, СлПС), черевички зозулині (Ан, Ів, СмСТ), чобітки Божі (Вх7ЗК), чорколаб (Км).
Lactuca serriola L.салат компасний, салата компасна; какиш (Сл; Ср, Ан, Ln, Шс2, Ян1, Ду, ІвСД, СТ, ВЛ), латук дикий (Ру, Оп; АвСД), латук компасний (Оп), салата дика (Во, Вх1, Вх6, Мл; HlБУ); гірчак (ОсСД), зайчик (АнСЛ), какіш (МчПД), козелець звичайний (См), козельці заячі (СлСД), кукіль (Ян4СТ), латук (LnСТ), лопуцьок (Го1СД), лочиця (Во, Жл), мелькан (Сл), молокан (Ан, Кр, Шс2, УкСД, СТ, СЛ), молочай (Ав, Жл, Сл, Mk, КчСД, ПД, СЛ, БО), молочай хазяйський (ОсСД), молочак (Ян4СТ), молочий (MkПД), молочка (Рг1, Жл, Сл), молочко (Рг1, Пс, Кр, Ум, Ду, Ів, Сл, БкСД, БУ), шалата тальянська (ГдБО).
Ranunculus L.жовтець (Сл, Ру, Оп; Ук); козелець (Вх2; Mk), козельці (Вх3; Шх, Ду).
Ranunculus acris L.жовтець їдкий (Сл, Ру, Оп; СбСД, ПД); жовтець гострий (Сл), козелець острий (Вх1, Вх6, Мл), козелець терпибіда (Вх2), яскір їдкий (Во); болотне зілля (СбСТ, ВЛ), бордун (Вх7БО), водянка (МгЗК), дрібноцвіт (Ан, Шс2, Ів, СбСТ), жаберник (МгГЦ), жаблячка (МгГЦ, ЗК), жабник (Сл, См, Мг, СбСД, СТ, ЗК, ЛМ), жабряник (МгЗК), жабурник (МгЗК), жаб’яча квітка (МгЗК), жемчужок (АнСЛ), жовташка (СбЗК), жовтець (Кч, Мг, СбСТ, ПД, ПЗ, СЛ, ДС, БО), жовтобрюшник (Ан, Ів, СлСЛ), жовток (ОсВЛ), зілля від лихорадки (ОсСД), зілля од трясці (Рг, Ан, Ів), зоря лугова (АнСЛ), іскорник (Вх4, Вх7, ДуЗК, ЛМ), кізлик(и) (Вх7, СбЗК), козелець (Вх, Рг1, Ан, Пс, Жл, Го1, Шс2, Ду, Ів, Mk, СнСТ), козелиця (Вх7ВЛ), козелки (Rs, СмВЛ, ПС), козельці (См, СбСТ, ПС), козельчики (Рм, СбПЦ), козлик (Вх4, МгЗК), козолець (МлДС), кузлик (Вх4, Мг, СбЗК), лапка (РмПЦ), лапка гусяча (МгЗК), лапка куряча (См, Мг, СбСТ, ПД, ПЦ, ГЦ, ЗК), лиман (Гр, Сл), ложечки (ОсПД), ломатник (Ан, Ів), лотань (СбБО), лотать жовта (МгЗК), лютик (Во, Жл, Мг, СбСД, СЛ, ЗК), маслянка (Ан, ІвСД), мокрець (МгЗК), мокрець береговий (ОсСД), мушка (ОсПД), німиця (МсСТ), отрутне зілля (См), очки курячі (Ду), памороть (МгЗК), прищирник (RsВЛ), пуриця (СбПД), сліпаки (КобГЦ), сліпота куряча (Шх, Сл, Лс2, Рм, См, Мг, Сб, Дан, КобЗАГ), сліпотан (MkПД), сліпоти (СбДС), сонбар (АнСЛ), сондар (АнСЛ), сонник травний (НвВЛ), сонячник травовий (Вх7ВЛ), стегенце куряче (СмВЛ), терпетина (ОнБО), терпибіда (Нв, Вх, Пс, Вх1, Ум, Ду, Ів, Mk, Он, Мг, СбДС, БО, ЗК, ЛМ), трясця(-зілля) (См), чис(т)ник (См, СбСД, ГЦ), чистотіл (МсСТ), чистяк (Ан), чорнобривці (ОсПД), шпинз(с) (Мг, СбЗК), яскир (Гб, СбВЛ, ДС, БО).
Scorzonera sp.вужовник (Сл), вусоловка (HlБУ), козелець (Ук), козелики (АнСТ), козельки (АнСТ), козельці (ЧнСД), козлик (АнСТ), рійник (Mk).
Tragopogon L.козельці (Ру, Оп; Чн, Ум, УкСД); козелець (Сл; Шм2), пабородник (Вх2).
Tragopogon borystenicus Artemczuk [≈Tragopogon brevirostris DC. subsp. brevirostris]козельці дніпровські (Ру, Оп).
Tragopogon brevirostris DC.козельці коротконосикові; козелець короткодзьобий (Сл), пабородник короткодзьобий (Мл); козелець (Ср, Ан, Ян4, ОсСТ, ВЛ, СЛ), козелики (МсСТ), козельки (АнСЛ), козельці (МсСТ), кудрявка (АнСЛ), кудрявник (АнСЛ), молочник (АнСЛ), трав’янка (Ан, Жл, ДуСД).
Tragopogon brevirostris DC. subsp. brevirostrisкозельці коротконосикові типові.
Tragopogon brevirostris DC. subsp. podolicus (DC.) C.Regelкозельці коротконосикові подільські.
Tragopogon dasyrhynchus Artemczukкозельці шорстконосикові (Ру, Оп).
Tragopogon donetzicus Artemczuk [=Tragopogon ruthenicus Besser ex Krasch. & S.Nikitin subsp. donetzicus (Artemczuk) I.B.K.Richardson]козельці донецькі (Ру, Оп).
Tragopogon dubius Scop.козельці звичайні; дрібний цвіт (ЯвСТ), козел (Рг, Ан), козелець (Рг1, Ср, Ан, Ln, Мн2, Ян2, Ян4СД, СТ), козели (Ан), козел(ь)ок (Рг1, Пс, Кр, Гр, Ян2, Ду, СлСД), козельці (Чн, Рг, Ан, СлСТ, СЛ), козли (Ан), козлик (СлСЛ), козлобороди (АнСТ), козлобородник (Ln, ЯвСТ), молочій (ОсПЦ), пристріл (ОсВЛ), ухо ломакове (LnСТ).
Tragopogon dubius Scop. subsp. major (Jacq.) Vollmannкозельці звичайні великі.
Tragopogon elatior Stevenкозельці високі (Оп).
Tragopogon major Jacq. [=Tragopogon dubius Scop. subsp. major (Jacq.) Vollmann]козельці великі (Ру, Оп); пабородник великий (Вх6, Мл).
Tragopogon orientalis L. [=Tragopogon pratensis L. subsp. orientalis (L.) Cělak.]козельці східні (Ру, Оп).
Tragopogon podolicus (DC.) Artemczuk [=Tragopogon brevirostris DC. subsp. podolicus (DC.) C.Regel]козельці подільські (Ру, Оп).
Tragopogon pratensis L.козельці лучні (Ру, Оп); козелець лучний (Сл), пабородник луг(к)овий (Вх1, Вх2, Вх3, Вх6, Мл); баранчики (Mk), бичок (АнСЛ), борода козлова (Во), зілля для корів (ОсПД), какиш (АнСТ), козелець (Во, Чн, Ср, Ан, Ян4, Ів, Сл, MkСТ, СЛ), козел(ь)ки (Вл, Ум, Ів, СлСД), козел(ь)ок (Вл, Ан, MkПД), козельці (Вл, Ан, Ян2, Ів, Сл, MkСД), козельчики (Mk), козли (Ан), кудрявець (Ан, Го1СЛ), кудрявка (АнСЛ), кукурузка (ОсПД), линок (Нв, Ду, СмСД, ВЛ), липок (Ду), молочний корінь (ОсПД), молочник (АнСЛ), обертин (БкБУ), пабородник (Сл, См), парник (MkПД), побородник (Шх, ДуГЦ), пражець (Вх6, Вх7ЛМ), пражівник (Вх6, Вх7ЛМ), татарник (Жл, СмДС).
Tragopogon pratensis L. subsp. orientalis (L.) Cělak.козельці лучні східні.
Tragopogon pratensis L. subsp. pratensisкозельці лучні типові.
Tragopogon ruthenicus Besser ex Krasch. & S.Nikitinкозельці руські.
Tragopogon ruthenicus Besser ex Krasch. & S.Nikitin subsp. donetzicus (Artemczuk) I.B.K.Richardsonкозельці руські донецькі.
Tragopogon ruthenicus Besser ex Krasch. & S.Nikitin subsp. tanaiticus (Artemczuk) C.Regelкозельці руські донські.
Tragopogon tanaiticus Artemczuk [=Tragopogon ruthenicus Besser ex Krasch. & S.Nikitin subsp. tanaiticus (Artemczuk) C.Regel]козельці донські (Ру, Оп).
Tragopogon tesquicola Klokovкозельці пустельні (Ру, Оп).
Tragopogon ucrainicus Artemczuk [≈Tragopogon brevirostris DC. subsp. podolicus (DC.) C.Regel]козельці українські (Ру, Оп).