Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 8 статей
Запропонувати свій переклад для «огульний»
Шукати «огульний» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Валово́й – гуртови́й, огу́льний.
-во́й доход – сири́й (гуртови́й) прибу́ток.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Оптовый – гуртовий, огульний;
оптовая торговля – гуртова торгівля. Обговорення статті

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Огульный огу́льний.
Оптовыйогу́льний, гуртови́й.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Огульный (о счете) – гуртовий, огу́льний.
Процент – відсо́ток (-тку), проце́нт (-ту); п. валовойогу́льний (гуртовий) проце́нт; п. договоренный – умо́влений відсо́ток (проце́нт); п. законный – зако́нний відсо́ток (проце́нт); -ты недоимочные – відсо́тки з зале́глости (на зале́глість); -ты по займу (по ссуде) – проце́нти за по́зику; п. ростовщический – лихва; п. ссудный – проце́нт за по́зичку, позичко́вий проце́нт; п. учетный – дисконто́вий проце́нт; дающий -ты – проценто́вий; наращение -тов – нароста́ння проце́нтів (відсо́тків); отдавать деньги на -ты – віддава́ти гро́ші на ріст, на проце́нт; платить причитающиеся -ты – платити нале́жні відсо́тки.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Валово́й = гуртови́й, огу́льний. С. З. — Гуртова цїна.
О́бщій = спі́льний (С. З. Л.), зага́льний (С. Жел.), огу́льний, гуртови́й, сумі́сний, умі́сний, соку́пний. С. Л. — І нї що мав, не казав, що се його, а було усе спільне. К. Св. П. — Забудь мене, хай гадання про долю спільную мине. Пч. О. — Вільний вибор спільного ко для Литви і Польщі. Бар. О. — Бере до спільної отчизни своєї оборони. Ман. С. З. — Бо над його волею панує спільний голос народу. Ст. Г. — Одностайне ст проти загальних ворогів. Бар. О. — Народні піснї усїх словъян мають багато однакового, загального. Бар. О. — Пісня гуртова, а за тютюн вибачай. н. пр. — би міл лїс сумісний, не дїльний. Ст. Л. — У нас з братом умістне господарство. — Сокупне поле. С. Л.