Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 5 статей
Запропонувати свій переклад для «отвлекаться»
Шукати «отвлекаться» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Отвлека́ться, отвле́чься – відверта́тися, відверну́тися, відрива́тися, відірва́тися.
-ться от работы – відрива́тися, відверта́тися від робо́ти (від пра́ці).

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ОТВЛЕКА́ТЬСЯ ще розпоро́шувати ува́гу, (щоб відпочити) відпру́жуватися, (від занять) дава́ти собі́ спо́кій, відверта́ти свою́ ува́гу, (від теми) відхо́дити;
отвлека́ющий що /мн. хто/ відверта́є тощо, ста́вши відверта́ти, зда́тний відверну́ти, прикм. відва́бливий, відвертки́й, відтяжки́й, (про читво) відпру́жливий, складн. відверни́-, заговори́-зу́би- [отвлека́ющий внима́ние слух відверни́-ува́гу чу́тка, заговори́-зу́би чу́тка], мед. військ. відтяжни́й;
отвлека́ющий внима́ние складн. відверни́-увагу;
отвлека́ющийся/отвлека́емый відве́ртаний, відтя́ганий, відпру́жуваний, відхи́люваний, відри́ваний;
ОТВЛЕ́ЧЬСЯ ще розві́ятися, відпру́житися;
отвлечься на (якусь мить) відірва́тися на;
отвлёкший, отвлёкшийся ОКРЕМА УВАГА;
отвлёкшийся відве́рнений, відва́блений, відтя́гнений, віді́рваний.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

отвлека́ться абстрагува́тися

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Отвлекать, отвлечь, -ся от чего – відрива́ти, відірва́ти, відтяга́ти, відтягти, відверта́ти, відверну́ти, -ся від чо́го; о. кого-либо от работы – відтяга́ти кого́ від робо́ти, заваджа́ти кому́ робити (в робо́ті); о. чье-либо внимание от чего – відверта́ти чию ува́гу від чо́го.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Отвлека́ть, отвле́чь, ся = 1. од(від)тяга́ти, од(від)волїка́ти, одтягти́, одволокти́. — Одволїк за двір тай кинув. 2. од(від)верта́ти, од(від)хиля́ти, одверну́ти, одхили́ти. — Отвлека́тельный = одворо́тний. — Воно, кажуть, одворотне, як горчишник. Ніс. — Отвлека́ться отъ заня́тій = одрива́тисъ од робо́ти.

Запропонуйте свій переклад