Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 3 статті

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Отрабо́тывать, отрабо́тать
1) відробля́ти
и -ро́блювати, відроби́ти, виробля́ти, ви́робити, відбува́ти, відбу́ти що (и за що) чим. [Як ні́чим заплати́ти бу́де, то відро́блю].
-вать пропущенные дни – набува́ти, відбува́ти пропу́щені дні.
-тать службой, молотьбой, прядением и т. п. – відслужи́ти, відмолоти́ти, відпря́сти и т. п.;
2) скінчи́ти роби́ти, відроби́ти;
3)
см. Отде́лывать 2.
Отрабо́танный – відро́блений, відбу́тий.
-ные части в машине – спрацьо́вані части́ни.
-ный пар – м’я́та па́ра.
-ная вода – зужитко́вана вода́.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Отработанный – відро́блений.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Отработанный пар – спрацьо́вана па́ра.

Запропонуйте свій переклад