Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 40 статей

- Словник українських наукових і народних назв судинних рослин 2004р. (Ю. Кобів) Вгору

Agropyron Gaertnerжитняк (Ру, Оп; Ук); пирій (Сл).
Agropyron cristatum (L.) Gaertnerжитняк звичайний; перійка гребеняста (Мл), пирій-житняк (Сл); аржанець (Чн, Ln, Го1, MkСТ, СЛ), бабочки (Чн, Ln, Го2, СлСТ, СЛ), житняк (Яв, Сл), ласкова (Го1СТ), мишій чотиригранний (АнСТ), пирій гребінчатий (Сл), пирій-житниця (Ан), ржавець (АнСД), хвости оврашкові (Рг1, Ан, Жл).
Agropyron dasyanthum Ledeb.житняк пухнастоцвітий; житняк пухнатоквітковий (Ру, Оп), перійка кострубата (Мл), пирій кострубатий (Сл); пирій ядовитий (ЧнСЛ), собакар (Мн2, Го1СД, СТ), талій (Чн, Жл, СлСЛ).
Agrostis sp.метелочка (Ан), метлика (Ан), метлина (Ан), метлиця (Ан), метлюг(а) (Ан, Жл), метлюк (Ан), мітельник (Жл), мітла (MjПД), пирій (Ум, Ів), половушка (Вх3), тонконіг (Ум, Сл).
Alopecurus pratensis L.китник лучний (Сл, Оп); китник луговий (Вх1, Вх6, Мл, Ру; Жл, Сл); батланчик (LnСТ), батлач(н)ик (Ln, Шм2, СлСТ), батлачок (Ан, СлСТ), бор дивій (Ан), глашник (Ан, Сл), житниця водяна (Ян4ПД), жито дике (Ян3, Ян4СТ), китник (Вх7ДС), китник левадний (Mk), лисохвост (КрСД), мичка (ДзПД), мушка (MkПД), мушка пшенична (Вх7ДС), перей (Ан, КрСД), пирій (Ум, Ду, Ів, Сл), пирій луговий (АнСТ), сіянка (ОнБО), смішне зіллє (HlБУ), хвіст лисій (Ln, Сл, MkСТ), хвіст лисій луговий (Сл), хвіст мачкин (ГдБО), червонуха (СлСД).
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C.Preslфранцузький райграс високий (Ру); мухарка вівсоватка (Вх1, Вх6, Мл), райграз французький (Вх1), райграс високий (Оп), райграс французький (Сл; ЧнСЛ), райка французька (Мл); голка вівсяна (Яв), мітлиця (ГбДС), мушка вівсяна (Вх7, MkДС), пирій (АнПД), райґрас французький (Мл, Mk).
Beckmannia eruciformis (L.) Hostзубровник звичайний; бекманія звичайна (Ру, Оп), бекманія лукова (Мл), бекманія лучна (Сл); житниця (Мн2, MkСД, ПД), зубрівка (Сл), зубровник (Ср, Ln, Яв, СлСТ), пирей водяний (Ан, MkСТ), пирій плавньовий (Ян3, Ян4СТ), тимофієвка (СлПС).
Bromus inermis Leysserстоколос безостий (Сл, Ру; Mk); стоколоса гладка (Мл); костер безостий (Сл), костирь голоколосий (Сл), метлиця (СлПС), перій (Вл, Жл), пирей (Ан, MkСД, СТ, СЛ), пирей великий (Ан, LnСТ), пирій (Ан, Hl, Ів, MkСД, СТ, БУ), пирій-костирь (Ян2, СлСД), пирійка (ОсПД), стоколос (Сл, МсСД, СТ), стоколоса безостна (Сл), тонконіг (СлПС), травка (СлСД).
Dasypyrum villosum (L.) P.Candargyпшеничка волохата; дазипірум волохатий (Оп), перійка волохата (Мл), пирій волохатий (Сл).
Elymus L.пирій; колосник (Вх2).
Elymus caninus (L.) L. ** (Roegneria canina (L.) Nevski)пирій собачий (Сл); перійка собача (Мл), регнерія собача (Ру, Оп); мурашина трава (Ан).
Elymus elongatus (Host) Runemarkпирій видовжений; перійка видовжена (Мл), пирій довгастий (Сл).
Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderisпирій наповнений; перійка сітникова (Мл); пирій (СлСТ).
Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. bessarabicus (Săvul. & Rayss) Melderisпирій наповнений бессарабський.
Elymus hispidus (Opiz) Melderisпирій сизий (Сл); перійка середна (Мл); пирей (ОсПД), пирій синій (СлСЛ).
Elymus hispidus (Opiz) Melderis subsp. barbulatus (Schur) Melderisпирій сизий волосистий.
Elymus nodosus (Nevski) Melderisпирій вузлуватий.
Elymus panormitanus (Parl.) Tzvelev ** (Roegneria panormitana (Parl.) Nevski)пирій палермський; регнерія палермська (Ру, Оп).
Elymus reflexiaristatus (Nevski) Melderisпирій зігнутоостюковий.
Elymus reflexiaristatus (Nevski) Melderis subsp. strigosus (Bieb.) Melderisпирій зігнутоостюковий щетинястий.
Elymus repens (L.) Gould ** (Agropyron repens (L.) Beauv.)пирій повзучий, пирій звичайний (Сл; ЧнСЛ); перійка звичайна (Мл), плевельниця перійка (Вх6); житняк (СбСД), кустерява (МгЗК), напасна травка (СбДС), незбутна травка (СбДС), овсянка (СбПЗ), осітник (МгЗК), парай (МгЗК), париватка (MkДС), парієватиця (Км), переватка (Вх7ДС), перев’ятка (Км), перей(ка) (Мн2, MkПД), пері(и)єватиця (Вх, ЖлДС), перий (Км), перієватка (Вх6, Вх7СЯ), перій (Гв, Вх, Жл, Ян2, MkСД, ПД, ВЛ), перійка (Вх, Жл, Mj, Сл, ОнПД, ВЛ, БО), перниця (Вх7ЛМ), пирата трава (МгЗК), пирватка (Вх7СЯ), пирей (Рг1, Ln, Жл, Шм, Rs, Ян1, Сл, Mk, Ос, РмСТ, ПД, ВЛ, ПЦ, ПС), пирей-житник (Ан), пирейка (MkПД), пирий(ка) (ГбВЛ, ДС), пирій (Ав, Ср, Ан, Жл, Мн2, Hl, Кр, Ян1, Ян2, Ян4, Ів, Сл, Mk, Ос, Ук, Гт, Гб2, Мг, Дми, КобЗАГ), пирій-житник (Км), пирійка (Сл, Ос, УкПД), пирінь (МгЗК), пир’янка (СбПЦ), пирь (МгЗК), пірей (Гб, СбПС, ЛМ), пірій (ГбСТ), плоскуха (РмПЦ), порій (МгЗК), порінь (МгЗК), прийоватка (MkДС), пристрітник (ОсПЦ), скаженина (МоСТ), стоколоса (СбБО), суволока (Сл), травка (СлСД).
Elymus repens (L.) Gould subsp. elongatiformis (Drobov) Melderisпирій повзучий довгастий.
Elymus repens (L.) Gould subsp. pseudocaesius (Pacz.) Melderisпирій повзучий подовий; пирій-синець (Ян1, СлСТ), синець (Ян1, СлСТ).
Elymus sibiricus L.пирій сибірський.
Elymus stipifolius (Czern. ex Nevski) Melderisпирій ковилолистий.
Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinners ** (Roegneria trachycaulon (Link) Nevski)пирій шорсткостеблий; регнерія шорсткостеблова (Оп).
Elytrygia Desv. [=Elymus L. pro parte]пирій (Ру, Оп).
Elytrygia bessarabica (Săvul. & Rayss) Prokudin [=Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. bessarabicus (Săvul. & Rayss) Melderis]пирій бессарабський (Оп).
Elytrygia elongata (Host) Nevski [=Elymus elongatus (Host) Runemark]пирій видовжений.
Elytrygia intermedia Host [=Elymus hispidus (Opiz) Melderis]пирій сизий; пирій середній (Ру, Оп).
Elytrygia maeotica (Prokudin) Prokudin [=Elymus repens (L.) Gould subsp. elongatiformis (Drobov) Melderis]пирій приазовський; пирій азовський (Ру, Оп).
Elytrygia nodosa (Nevski) Nevski [=Elymus nodosus (Nevski) Melderis]пирій вузлуватий (Ру, Оп).
Elytrygia pseudocaesia (Pacz.) Prokudin [=Elymus repens (L.) Gould subsp. pseudocaesius (Pacz.) Melderis]пирій подовий (Сл, Оп); пирій несправжньосизий (Ру, Оп).
Elytrygia repens (L.) Nevski [=Elymus repens (L.) Gould]пирій повзучий (Ру, Оп), пирій звичайний.
Elytrygia stipifolia (Czern. ex Nevski) Nevski [=Elymus stipifolius (Czern. ex Nevski) Melderis]пирій ковилолистий (Ру, Оп).
Elytrygia strigosa (Bieb.) Nevski [=Elymus reflexiaristatus (Nevski) Melderis subsp. strigosus (Bieb.) Melderis]пирій щетинястий; пирій щетинистий (Ру, Оп).
Elytrygia trichophora (Link) Nevski [=Elymus hispidus (Opiz) Melderis subsp. barbulatus (Schur) Melderis]пирій волосистий (Ру, Оп).
Eremopyrum orientale (L.) Jaub. & Spachжитничка східна; мортук східний (Ру, Оп), перійка східна (Мл), пирій східний (Сл).
Leymus ramosus (Trin.) Tzvelevколосняк гіллястий (Оп), колосняк-синець; гострець гіллястий (Ру), пирій-синець (Сл); синець (Ян3, Ян4, СлСД, СТ).
Setaria pumila (Poiret) Schultesмишій сизий; бриця (Рг1, Ан, Ln, Жл, Ів, Ва, Ук, МсСД, СТ, СЛ), ганьма (Сл), мишей (Рг1, Ан, Пс, Кр, Шс2, Mk, МсСД, СТ, ПД), мишея (Ан, МсСД, СТ), мишієць (МсСТ), миші(и)й (Чн, Ан, Жл, Гр, Ів, Сл, МсСТ, ПС, СЛ), мишій подовий (Ян1, Ян4СТ), мишій чорний (Ян3, Ян4СТ), миші(е)йка (Сл, МсСТ, ВЛ), мушинка (МсСТ), муші(и)й (Ан, Mj, СлПД, ВЛ), мушійка (МсСТ), пирій (СлПС), плескуха (СлПС), плоскуха (СлПС), площиця (Лс2ПЦ), просо дике (МлСЯ), хвостик мишиний (АнПД).