Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 31 статтю
Запропонувати свій переклад для «повсть»
Шукати «повсть» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Во́йлокповсть (р. -ти), повсти́на, ля́мець (р. ля́мцю). [Халабу́ди, пообпи́нані повстьми́].
Во́йлочить – би́ти повсті́, збива́ти в повсть.
Исклуби́ться – (о тучах) ску́блитися, поку́блитися; (о снеге) скімши́тися; (о нитевидном) склочі́ти(ся), скімши́тися. [Як повсть та́ борода́ скімши́лась (Котл.)].
Кошма́ – тонка́ повсть, (вост.) кошма́, (отдельн. кусок) повсти́на, кошми́ця.
Переваля́ть
1) (
кого) переборо́ти, поваля́ти, ви́валяти. [Боре́ць усі́х переборо́в].
Буря много лесу -ля́ла – бу́ря бага́то лі́су ви́валяла;
2) перекача́ти, переваля́ти, ви́качати, ви́валяти що в чо́му. [Перекача́в у піску́ всі я́блука];
3) (
шерсть, войлок) переваля́ти и перевали́ти. [Тре́ба перевали́ти повсть (= войлок), бо скі́мшилася].
Перева́лянный – перева́ляний.
Полстьповсть (-всти), повсти́на.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ВАЛЯ́ТЬ валять дурака́ ще виглу́плюватися, діял. виглу́пуватися;
валя́й домо́й (валя́йте домо́й) маха́й додо́му (маха́йте додо́му);
валя́ющий 1. що кача́є, ра́ди́й ви́качати, стил. перероб. кача́ючи, 2. що валя́є /б’є повсть/, за́йнятий валя́нням, шапова́л;
валяющий дурака́ ма́йстер стро́їти ду́рня, виглу́плюваний;
валя́емый 1. ва́ляний, ка́чаний, хи́таний, 2. ва́ляний;
ПРОВАЛЯ́ТЬ, провалять дурака ще повиглу́плюватися;
провалявший ОКРЕМА УВАГА;
провалявший дурака ОКРЕМА УВАГА

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Войлокповсть (род. по́всти), повсти́на.
Фетр – фетр, -ру, повсть, -ти; -овый – фетровий, повстяний.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Войлокпо́всть (-сти);
в. (кусок) – повсти́на;
в. делать, войлочитьповсть би́ти.
Войлочитьповсть би́ти.
Делать – роби́ти;
• делать влажным
– відволо́жувати;
• д. войлок
– би́ти повсть;
• д. испытание
– випробо́вувати, ви́пробувати;
• д., сделать надпись
– надпи́сувати, надписа́ти;
• делаться, сделаться жидким
– течні́ти, стечні́ти;
• д. твердым
– тверді́ти, тве́рднути.
Ковер – ки́лим (-ма);
• к. бархатный
– к. пристрижни́й;
• к. войлочный
– пи́сана повсть (-сти);
• к. резиновый
– ки́лим гумо́вий;
• к. стриженый
– коць (-ця́);
• к. узелковый
– ки́лим вузлико́вий.
Полстьпо́всть (-ти);
• п. свалочная
– п. зва́лена.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

во́йлок по́всть,-ті, повсти́на,-ни
ко́шма повсти́на,-ни, повсть,-ти

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Повсть, -тивойлок.
Повсті́ би́ти – делать войлок.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

повсть, -сти, -сті, по́встю; по́всті, -стей

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Повсть, -ті и -ти, ж. Войлокъ. Мали собі од вітру і хуртуни халабуди, окутані повстьми. Стор. II. 182. Повсті́ би́ти. Дѣлать войлокъ. Сим. 197.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Войлокповсть, -ти.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Во́йлокъ = повсть, повсти́на, по́встка. С. З. Л. (невели́чка) — ля́мець. (С. Л.). — Як повстка борода скімшилась. Кот.
Комъ, комо́къ = гру́да, гру́дка, гру́дочка (С. Аф. З. Л.). — Бідна головочка: сьвятки ідуть, а глини нї грудочки. н. о. — Цур дурня, та масла грудка. н. пр. — Щедрик, ведрик, дайте вареник, грудочку кашки, кільце ковбаски! н. п. — (Тїста) — бала́бух, га́лка, галу́шка. — (Сиру, масла) — гру́дка, гру́дочка. — (Глини замішаної) — вальо́к, ва́лька. — (Глини — замазувати шпари) — шпару́н. — (Снїгу) — снїгова́ ку́ля, гру́дка снїгу, а велика — ба́ба. — (Ниток, вовни то-що) — жмут. — (Ягід злиплих до купи) — ки́тяг(х), кі́мъях. — Спілі вишнї злипались китяхами. Лев. — Вишнї так і висїли кимъяха́ми. Чайч. — (Волосся, що скімшилось) — ковтю́х. — Сби́ться въ комъ = скімши́ти ся, склоччі́ти ся. — Із рота піна все котилась, як повсть та борода скімшилась. Кот. — Волосся на голові й на бородї склоччіло ся йому. Кн.
Кошма́ = повсть, повсти́на (велика і тонка).
Отваля́ть = 1. ви́валити (на пр. повсть, сукно), ви́качати (на пр. тїсто). 2. одлупи́ти, одчухра́ти і т. д. д. Бить.
Переваля́ть = 1. переборо́ти, повали́ти. — Борець усїх переборов. 2. перекача́ти, переваля́ти. — Перекачав у піску всї яблука. 3. перевали́ти. — Треба перевалити повсть, бо скімшила ся.
По́летить = вали́ти, збива́ти повсть.
Полсть, по́лстка = повсть, повстина (С. З.).
Потни́къ = пітни́к (повсть, що підкладаєть ся під сїдло і черезсїдельник).
Сва́ливать = 1. (свали́ть, ся) — вали́ти, зва́лювати, звали́ти, повали́ти, ся. — Звалив до долу. — Вітром повалило. — Ой як вийду за ворота, од вітру валю ся. н. п. — Свали́тся съ ло́шади = з коня́ впа́сти. 2. зверта́ти, склада́ти, зверну́ти, скла́сти. — Сам наробив, а на мене звертає. — Частенько між людьми буває, один свою біду на другого звертає. Б. Г. 3. спада́ти, зменша́ти ся, спа́сти, зме́ншити ся. — Къ ве́черу жаръ свали́лъ = під вечі́р не та́к ду́шно ста́ло, жар спав. 4. (сваля́ть, ся) — вали́ти, зва́лювати, фалюва́ти, ви́валити, звали́ти, ся (С. Аф.), зваля́ти, ся (С. Аф.), про волосся — скімши́ти ся, склочі́ти ся. — Вивалив повсть. — Борода скімшила ся. Кот.
Спо́лстить = зби́ти по́всть.
Ува́ливать, уваля́ть, ся = 1. вива́лювати, ви́валяти, ся (на пр. повсть). 2. вимі́шувати, вика́чувати, ви́мішати, ви́качати (тїсто).

Запропонуйте свій переклад