Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «подготавливание»
Шукати «подготавливание» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Подгота́вливание – (чего) готува́ння, нала́годжування чого́; (кого к чему) готува́ння, спосо́блення кого́ до чо́го [Готува́ння до шко́ли, до і́спитів]; (ученьем) піду́чування; (телеги к дороге) рихтува́ння.
-ние кого к какому-л. известию – готува́ння до зві́стки.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Подготовка, подготавливание – (несов.) готування, налагоджування чого, способлення кого до чого, підготовляння, підготовування, приготовляння; (сов.) підготування, приготування, підготовлення, приготовлення, (ученьем) підучування, (телеги к дороге) рихтування; (п. к известию) готування до звістки; (результат) підготова, підготівля, приготова, підготованість, готовність, вишкіл:
артиллерийская подготовка – артилерійська підготова;
военная подготовка – військовий вишкіл;
допризывная подготовка – допризовний вишкіл;
курс (курсы) подготовки – підготовчий курс (підготовчі курси);
подготовка исходных данных – готування вихідних даних;
подготовка к экзамену – готування до іспиту;
подготовка стрельбы – готування стріляння (стрільби);
профессиональная подготовка – професійна виучка, професійна підготованість;
слабая подготовка – слабка підготованість;
строевая подготовка – муштровий вишкіл.
[Жахливий час пізніх років Миколаївської епохи закінчився зі смертю імператора 1855 р. В житті народів російської імперії почалося оживлення, яке набрало зразу характеру руху соціяльно забарвленого. Цілком зрозуміло — бо основним питанням часу були підготова до знесення кріпацтва, а потім усі ті нові суспільні з’явища, що виникали з цієї і інших реформ (Д.Чижевський). Партійна критика взяла Свідзінському за фаталізм те, що якраз було демонстрацією духової сили — отієї здібности уйняти душею світло і темінь, ніч і день, життя і смерть, духове й матеріяльне начало, тобто якраз подолати фаталізм, не впадаю-чи в ілюзорне, самооманне, поверхневе. Для цього потрібна сила і свіжість, коли, мовляв Свідзінський, «так хочеться дохопитися рукою до гнізда, де блискавка лежить, як вовною обтулена змія». Потрібна також підготова до найгіршого. Коли настав «страсний четвер» тотального терору над людиною і культурою України, Свідзінський зустрів його заздалегідь приготованим. Він не оддав свою «любов», «радість», «силу» і «мужність» тій зловорожій відьмі (із своєї казкової баляди «Зрада»), що явилась в образі красуні і знищила тих, які їй помогли (Ю.Лавріненко). Усі роди зброї діяли в подивугідній гармонії, складну партитуру військової машини виконувано мистецьки досконало в найдрібніших деталях, блискавичні повітряні налети випробуваних щойно перед тим в еспанській війні стрімкоспадних літаків завдавали першої розколини так у матеріяльній частині, як і у психіці ворога, після чого з секундною точністю розрахунку слідувала артилерійська підготова, яка розчищувала шлях до тотального наземного наступу (І.Костецький). — А військову підготову маєте? — Жадної (І.Костецький)].
Обговорення статті

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Подготавливание, -вка – готува́ння, наготува́ння;
• п. (снаряжение
) – рихтува́ння, нарихтува́ння.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

подгота́вливание готува́ння, підготува́ння

Запропонуйте свій переклад