Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 9 статей
Запропонувати свій переклад для «позиция»
Шукати «позиция» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Пози́ция – пози́ція (-ії), (перен.) пози́ція, по́стать (-ти); срв. Положе́ние.
Неприятельские, передовые -ции – воро́жі, пере́дні пози́ції.
Войска заняли крепкие -ции – ві́йсько зайняло́ міцні́ пози́ції.
-ция пальцев, муз. – пози́ція, поста́ва па́льців.
-ция в пляске – поста́ва в та́нці, в танку́.
Нейтральная -ция кого к чему – невтра́льна пози́ція кого́ до чо́го.
Наши дипломаты стали на противоположную -цию – на́ші диплома́ти на протиле́жну ста́ли пози́цію (по́стать).
Держаться своей -ции – доде́ржувати своє́ї по́стати (Грінч.).
Занять враждебную по отношению к чему -цию – воро́жу пози́цію (по́стать) до чо́го узя́ти, ста́ти що-до чо́го на воро́жу стопу́.
Сбить кого с -ции (с толку) – зби́ти кого́ з пли́гу.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ПОЗИ́ЦИЯ (ставлення) галиц. настано́ва, поста́ва.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Позиция – пози́ція, -ії.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Позиция
• Занять враждебную по отношению к кому-либо, чему-либо позицию
– Ворожу позицію узяти до кого, до чого; вороже поставитися до кого, до чого; стати на ворожу стопу щодо кого, чого.
• Он занимает другую позицию
(книжн.) – він стоїть на іншій позиції.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

пози́ция пози́ція,-ції, поло́ження, розташува́ння

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Стано́вище
1)
положение, место;
2)
позиция, пост;
3)
место остановки.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Стано́вище, -ща, с.
1) Положеніе, мѣсто. К. ЦН. 289.
2) Позиція, станъ, лагерь, постъ.
Який же ти, Гавриленку, такий дурень уродився, що ти прийшов до становища, да й не перехрестився. Мет. 457.
3) Мѣсто остановки пасомаго скота.
Догнали отару до становища. Мир. ХРВ. 40.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Позиция — пози́ція, -ції; П. боевая — бойова́ пози́ція; П. войсковая — військо́ва пози́ція; П. закрытая — закри́та пози́ція; П. запасная — запасна́ пози́ція; П. кольцевая — кільце́ва пози́ція; П. ложная — фальши́ва пози́ція; П. огневая — вогнева́ пози́ція; П. открытая — відкри́та пози́ція; П. отсечная — відрубна́ пози́ція; П. нолевая — польова́ пози́ція; П. полузакрытая — напівзакри́та пози́ція; П. предмостная — передмосто́ва пози́ція; П. стратегическая — стратегі́чна пози́ція; П. стрелковая — стріле́цька пози́ція; П. тыловая — тилова́ пози́ція; укрепление позиций — укрі́плення пози́цій; усиление П. — змі́цнення пози́цій.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Пози́ція = по́стать, поста́ва, стано́вище (С. Жел.), стано́висько (С. З.). — З того становиська рано рушивши. Л. В.

Запропонуйте свій переклад