Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 7 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Протяже́ние
1)
см. Протя́жка;
2) про́тяг (-гу), (
измерение) ви́мір (-ру), (пространство) про́стір (-тору), пере́біг (-гу).
Твёрдые тела имеют три -ния: длину, ширину и высоту – тверді́ тіла́ ма́ють три ви́міри: довжиню́, шириню́ й височиню́.
На всём -нии этой дороги – на про́тязі ці́лої доро́ги ціє́ї, на всьо́му пере́бігу (про́сторі) ціє́ї доро́ги.
На -нии ста вёрст – на про́тязі (на пере́бігу) ста версто́в.
На -нии всего рассказа – на про́тязі ці́лого оповіда́ння.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ПРОТЯЖЕ́НИЕ, ПРОТЯЖЁННОСТЬ ще про́стяж.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Протяжение – про́тяг, -гу.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Протяжение (пролета) – про́тяг (-гу).

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Протяжение
• На протяжении двух, трёх… дней, месяцев, лет…
– протягом двох, трьох… днів, місяців, років…

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Протяжение — про́тяг, -гу; П. линии — про́тяг лі́нії; П. фронта — про́тяг фро́нту.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Протяже́ніе = про́тяг.

Запропонуйте свій переклад