Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «процесс»
Шукати «процесс» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ПРОЦЕ́СС (розвитку) хід, плин, пере́біг;
суде́бный процесс ще судо́ва розпра́ва;
процесс о расторжении бра́ка проце́с про розлу́чення.
НЕОБРАТИ́М фраз. го́ді оберну́ти [процесс необратим проце́с го́ді оберну́ти;
э́то необрати́мо це го́ді оберну́ти]
;
НЕУПРАВЛЯ́ЕМ проце́сс неуправляем проце́с непідконтро́льний.
СООБЩЕ́НИЕ (між чим і чим) ще зв’язо́к;
сообщение зна́ний навча́ння́ [проце́сс сообщения зна́ний проце́с навча́ння́];
по сообще́нию кого коротк. як повідомля́є хто.

Запропонуйте свій переклад