Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 21 статтю
Запропонувати свій переклад для «рейка»
Шукати «рейка» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Долже́я
1) до́вгий рівчачо́к, до́вга ґа́ра;
2) ре́йка.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Рельсре́йка, -ки.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Рейка, геод. – мірни́ця;
• р. (материал
) – ла́та;
• р. (на судне
) – ви́мірка;
• р. (правило
) – прави́ло;
• р. вкладная
– ла́та вкладна́;
• р. водомерная
– мірни́ця водомі́рна;
• р. дальномерная
– м. дальномі́рна;
• р. зубчатая
– брусо́к (-ска́) трибови́й;
• р. логарифмическая
– ліні́йка логаритмі́чна;
• р. мерная
– мірни́ця;
• р. направляющая
– ла́та напрямна́;
• р. складная
– ла́та склада́на.
Виньолевский рельс – віньо́лівська ре́йка.
Желобчатый – жолобча́стий;
• ж. колея
– рівчасторейко́ва ко́лія;
• ж. рельс
– рівча́ста ре́йка.
Зубчатый – зубча́стий;
• з. колесо для цепи
– ланцюго́вий трибо́к (-бка);
• з. колесо (приводное
) – триб (-ба);
• з. к. лобовое
– т. чолови́й;
• з. коническая передача
– коні́чно-трибова́ переда́ча;
• з. остановка
– заскочни́й зупи́нник (-ка);
• з. передача
– трибова́ переда́ча;
• з. поверхность
– позубцьо́вана пове́рхня;
• з. рейка
– трибови́й брусо́к (-ска́);
• з. злектрическая дорога
– зубча́ста електрозалізни́ця.
Коллектор – збірни́к (-ка), коле́ктор (-ра);
• к. (динамомашины
) – комута́тор (-ра);
• к. выводной
– з. вивідни́й;
• к. водяной
– з. водяни́й;
• к. дренажный
– з. дрена́жний;
• к. котла
– з. казано́вий;
• к. овоидальный
– з. яйцюва́тий, овоїда́льний;
• к. отводной
– з. відвідни́й;
• к. паровой
– з. парови́й;
• к. приводной, -дящий
– з. підвідни́й;
• к.-рельс
– з.-ре́йка.
Одноголовый – одноголо́вий;
• о. рельс
– грибува́та ре́йка.
Расколотка (вставная рейка) – шлящи́на.
Рельсре́йка;
• р. виньолевский
– р. віньо́левська;
• р. воздушный
– р. надзе́мна;
• р. двуголовый
– р. двогрибува́та;
• р. желобчатый
– р. рівча́ста;
• р. изолированный
– р. ізольо́вана;
• р. коленный
– р. колінува́та;
• р. одноголовый
– р. грибува́та;
• р. острополосный
– р. гостроштабо́ва;
• р. пазовый
– р. ґарова́;
• р. переводной
– р. перевідна́;
• р. перекладной
– р. перекладна́;
• р. плоский
– р. пло́ска;
• р. плоскоголовчатый
– р. плоскоголовко́ва;
• р. прокатный
– р. вальцьо́вана;
• р. рамный
– р. ра[я]мова́;
• р. ходовой
– р. робо́ча;
• р.-коллектор
– р. збірна́.
Ходовой – ходови́й;
• х. рельс
– робо́ча ре́йка.
Широкоподошвенный рельс, виньолевский рельс – віньйо́лівська ре́йка.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

ре́йка ре́йка,-ки
р. водоме́рная ре́йка водомі́рна
р. дальноме́рная ре́йка далекомі́рна
р. зубча́тая ре́йка зубча́ста [три́бова]
р. крестообра́зная ре́йка хреща́та
р. мери́тельная ре́йка мі́рна
р. нивели́рная ре́йка нівелі́рна
р. оборо́тная ре́йка поворо́тна
р. производя́щая ре́йка твірна́
р. реверси́вная ре́йка реверси́вна
р. сопряжённая ре́йка спря́жена [сполу́чена]
рельс ре́йка,-ки
р. двухголо́вочный ре́йка двоголо́вкова
р. жело́бчатый ре́йка жоло́бчаста [рівча́ста]
р. конта́ктный ре́йка конта́ктна
р. направля́ющий ре́йка спрямівна́ [напрямна́]
р. переводно́й ре́йка перевідна́
р. подде́рживающий ре́йка підтри́мувальна
р. подкра́нная ре́йка підкра́нова [підзво́дова]
р. ра́мный ре́йка ра́мна
р. сварно́й ре́йка зварна́
р. трамва́йный ре́йка трамва́йна

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ре́йка, -кирельс.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

ре́йка, -ки, -ці; ре́йки, ре́йок

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Ре́йка, -ки, ж. Рельсъ. Екатериносл. у.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Рейка — ла́та, -ти; Р. зубчатая — трибови́й брусо́к.
*Зубчатый — зубча́стий, трибови́й; З. барабан — зубча́стий бараба́н; З. колесо — триб; З. передача — трибова́ переда́ча; З. рейка — трибови́й брусо́к; З. сектор — зубча́стий се́ктор.
*Рамный — рамови́й; Р. рельс — рамова́ ре́йка; Р. устой — рамови́й стоя́н.
Рельсре́йка, -ки; Р. рамный — ранкова́ ре́йка.

Запропонуйте свій переклад