Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 9 статей

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Сопротивление – опір, протидія, спротив, опозиція, заперечення, незгода:
без сопротивления – без опору, не опираючись;
движение сопротивления – рух опору;
оказывать, оказать сопротивление кому, чему – опиратися, чинити, учинити опір кому, чому; іти в опір; ставити опір кому, чому; (иногда) стояти, стати проти кого, чого;
сопротивление среды, материалов – опір середовища, матеріялів.
[Сказати собі чесно, якомога чесніше, так ніби уже немає чого втрачати: ми надто довго жили, покладаючись на інших — як книжка пише, що люди скажуть, ми надто звикли до цих вишитих гамівних сорочок, до цих пишних церковно-гастрономічних обрядів, до цих дуль у кишені, які часто видаємо за спротив (Г.Крук). А от пише академік НАНУ: “… мені не подобається, викликає спротив…”. Тобто він хоче сказати викликає опір. Опір — питоме українське слово. Його утворено від дієслова опиратися. Зрозуміла і легкомовна форма. Вживати б її та вживати. Аж ні, академікові треба козирнути ерудицією, козирнути “новим” словом. Бо якби він знав бодай трохи ще таку слов’янську мову, як польська, то збагнув би, що спротив — не нове й не українське слово. Це калька з польської — sprzeciw. Та чи збагачують нас позичені слова? Усякі позики слід віддавати. Тож і за словесні треба розплачуватися. А розплата ця в устах наших “друзів” виглядає так: “українська мова — це діалект: суміш польської, німецької та гебрейської (єврейської) мов”. Отак вилазять боком позички (С.Караванський). Було досить прохолодно, в дощі вчувався запах диму, а в повітрі — дух відпрацьованих газів. Людина вимушена жити в міру власного опору. Не дивно, що ці люди потворні й суворі (С.Павличко, перекл. Д.Г.Лоуренса). На шляху найменшого опору підводять і найсильніші гальма (С.Є.Лєц)]. Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

СОПРОТИВЛЕ́НИЕ, без сопротивле́ния, не опира́ючись, без о́пору.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Сопротивление – о́пір, -по́ру. Сила -ния – відпо́рна си́ла.

- Російсько-український фразеологічний словник 1927р. (В. Підмогильний, Є. Плужник) Вгору

Сопротивление – опір. Оказывать сопротивление – опір чинити; іти в опір; опиратися проти чого; опір кому ставити.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Сопротивление – о́пір (о́пору);
• с. антенный
– о. анте́нний;
• с. безиндукционное
– о. неіндукці́йний;
• с. бесконечное
– о. безконе́чний;
• с. вентиляционное
– о. вітрогі́нний;
• с. внешнее
– о. зо́внішний;
• с. внутреннее (лампы
) – о. вну́трішній;
• с. волновое
– о. хвильови́й;
• с. вредное
– о. шкідни́й;
• с. гидравлическое
– о. гідравлі́чний;
• с. графитное
– о. графіто́вий;
• с. действующее
– о. чи́нний;
• с. добавочное
– о. додатко́вий;
• с. защитное
– о. захисни́й;
• с. излому
– о. протизла́мний;
• с. индуктивное
– о. індукці́йний;
• с. карболитовое
– о. карболіто́вий;
• с. карборундовое
– о. карборундо́вий;
• с. колеблющее
– о. коливни́й;
• с. критическое
– о. крити́чний;
• с. местное
– о. місце́вий;
• с. минимальное
– о. мініма́льний;
• с. переменное
– о. змі́нний;
• с. переходное
– о. перехідни́й;
• с. полезное
– о. кори́сний;
• с. полное
– о. по́вний;
• с. предельное
– о. грани́чний;
• с. пусковое
– о. пускови́й;
• с. рабочее
– о. робо́чий;
• с. равнодействующее
– о. вислідни́й;
• с. регулирующее
– о. регуляці́йний;
• с. сложное
– о. складни́й;
• с. тормозящее
– о. гальмівни́й;
• с. удельное
– о. пито́мий;
• с. успокоительное (заглушающее),
электр. – о. угамівни́й.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Сопротивление
• Оказывать, оказать сопротивление кому, чему
– чинити, учинити опір кому, чому; ставити опір кому, чому; (іноді) стояти, стати проти кого, чого.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Сопротивление – о́пір (опору); с. вооруженное – збро́йний о́пір; без -ния – не опира́ючись; оказать -ние – о́пір чинити, става́ти, ста́ти о́пір.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Сопротивление — о́пІр, о́пору ; С. главное — головни́й о́пір.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Сопротивле́ніе = проти́венство, су́прет (Ніс.), супо́рря, о́пір.

Запропонуйте свій переклад