Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 11 статей
Запропонувати свій переклад для «сподіятися»
Шукати «сподіятися» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Воспосле́довать – ста́тися, споді́ятися, скла́стися, зді́ятися, наста́ти, відбу́тися. [Те, що після цьо́го ста́лося = то, что за этим воспосле́довало].
Наде́яться – (на кого, на что, что делать) сподіва́тися, (реже) наді́ятися и (редко, зап.) споді́ятися, наді́ю ма́ти (держа́ти, поклада́ти) на ко́го, на що, що роби́ти, упова́ти, (диал., зап.) духва́ти на ко́го, на що; (чего: ожидать чего, рассчитывать на что) сподіва́тися, (редко) наді́ятися чого́. [Сподіва́вся дід на обі́д, та й не вече́рявши спа́ти ліг (Номис). Сподіва́лася його́ стрі́нути (Н.-Лев.). Од сві́ту по́мочи не сподіва́йся (Крим.). Наді́ятись на се́бе ті́льки мо́жна (Грінч.). Де споді́єшся ніч ночува́ти, то там дві бу́деш (Чуб. I). На дя́дька Петра́ наді́ю держа́ла (Переяславщ.). На ме́не не впова́й (Кониськ.). Добро́дію, засмі́люсь упова́ти, що… (Куліш). На дя́дька не ду́же духва́йте (Свидниц.)].
-юсь на ваше слово – наді́юся (упова́ю) на ва́ше сло́во.
-юсь, вы придёте? – сподіва́юся, ви при́йдете?
Твёрдо -ться на что – поклада́ти найпевні́шу наді́ю на що.
На бога -де́йся, а сам не плошай – бо́га взива́й, а рук приклада́й; на бо́га поклада́йся, а сам робо́ти не цура́йся; роби́, небо́же, то й бог помо́же (Приказки).
На ветер -ться, без помолу быть – ві́тер мовчи́ть, вітря́к стої́ть – не чека́й ди́ва, не бу́де мли́ва.
Осуществля́ться, осуществи́ться – зді́йснюватися, здійсня́тися, зді́йсни́тися, спра́вджуватися, спра́вди́тися, (сов.) зді́ятися, споді́ятися, вживи́тися, (несов.) перево́дитися.
Мои предчувствия -лись – мої́ передчу́ва́ння зді́йснились (справди́лись).

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Осуществляться, осуществиться – (несов.) зді́йснюватися, здійсня́тися, спра́вджуватися, реалізо́вуватися, (исполняться) вико́нуватися, сповня́тися; (сов.) зді́йсни́тися, (реже) зді́ятися, (реже) споді́ятися, спра́вди́тися, зреалізува́тися, ви́конатися, сповнитися:
осуществляется заветная мечта – здійснюється заповітна мрія;
предчувствия осуществились – передчу́ва́ння зді́йснились (справди́лись).
[Той сон твій справдиться (Т.Шевченко). Боюся сам себе спитати, чи се коли сподіється (Т.Шевченко). Здійснюються наші найсміліші мрії! Може, пора сповнятися і несмілим? (С.Є.Лєц)].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

СВЕРШИ́ТЬСЯ уроч. споді́ятись, фраз. ді́ятись [да сверши́тся во́ля Госпо́дня! ді́йся во́ля Бо́жа!];
да сверши́тся хай ста́неться.
СЛУЧИ́ТЬСЯ уроч. споді́ятися, фраз. зайти́ [случилась ссо́ра зайшла́ сва́рка];
случи́ться с кем ще притра́питися кому;
случи́ться кста́ти нагоди́тися;
случи́тся неуда́ча образ. чо́рний кіт доро́гу перебіжи́ть;
на́до же тако́му случи́ться! це ж тре́ба!;
что случи́лось? живомовн. що таке́?;
что бы не случилось живомовн. хай що бу́де;
случи́сь э́то со мной якби́ на ме́не;
случи́сь э́то с други́м якби́ на ко́го і́ншого, на і́ншого б це [случи́сь э́то с дру́гим - у́мер бы на і́ншого б це – поме́р би];
случи́вшийся ОКРЕМА УВАГА;
случи́вшееся як ім. поді́я, приго́да.
СОВЕРШИ́ТЬСЯ ще споді́ятися;
соверши́лось ста́лося, споді́ялось;
соверши́вший, соверши́вшийся ОКРЕМА УВАГА;
соверши́вшийся зді́йснений, ви́конаний, споді́яний, дове́ршений, (факт) доко́наний, (злочин) ско́єний.
СОСТОЯ́ТЬСЯ дк ще ма́ти мі́сце, уроч. споді́ятися, живомовн. відійти́ [пока́ сва́дьба состои́тся по́ки весі́лля́ віді́йде], скле́їтися [не состоя́лось не скле́їлось], фраз. здійсни́ти, ста́ти фа́ктом /реа́льністю/ [сою́з не состоя́лся сою́з не став реа́льністю], реалізува́тися, (унезалежнитись) воскре́снути, вста́ти з колі́н [Украи́на состоя́лась Украї́на воскре́сла / вста́ла з колі́н/];
состо́яться на надлежа́щем у́ровне відбу́тися на рі́вні;
не состои́тся (діло) не ви́горить;
де́ло не состои́тся не бу́де ді́ла;
состоя́вшийся відбу́тий, забут. перебу́тий, фраз. мину́лий [на состоя́вшемся балу́ на мину́лому ба́лі], ОКРЕМА УВАГА;
не состоя́вшийся що не відбу́вся, рідко незбу́лий.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Сподіва́ти, -ва́ю, сподіва́тися, -ва́юся, спо́діятися, -діюся
1)
ожидать;
2)
надеясь ожидать.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Воспоследовать – ста́тися, споді́ятися.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Споді́ятися, -ді́юся, -єшся, гл.
1) Совершиться, сдѣлаться.
Оттаке то сподіялось. Шевч. Боюся сам себе спитати, чи се коли сподіється. Шевч. 380.
2) =
Сподіватися. Де сподієшся ніч ночувати, то там дві будеш. Чуб. І. 269.